Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Prawie 208 milionów złotych z UE na obwodnicę Kędzierzyna-Koźla - CUPT

W dniu 12 listopada br. CUPT zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, umowę o dofinansowanie na prawie 208 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowany projekt stanowi element IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmującej „Infrastrukturę drogową dla miast” i działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”. Inwestycja ta jest również częścią priorytetu inwestycyjnego 7.b „Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi” i realizowana będzie w 2 województwach – opolskim oraz śląskim.

- Polski rząd inwestuje w budowę obwodnic, ponieważ nie tylko skracają czas przejazdu kierowców przez miasta, ale co ważne poprawiają bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej dofinansowało inwestycje w Kędzierzynie-Koźlu z Funduszy Europejskich. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 207 mln zł ze środków unijnych. Pozostałą cześć kwoty uzupełnią pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- Obwodnica Kędzierzyna-Koźla zwiększy komfort podróżowania na dziś mocno obciążonej ruchem trasie prowadzącej w kierunku autostrady A4. Inwestycja ta przyczyni się tez do znaczącej poprawy warunków życia mieszkańców miasta – dodaje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

wk4

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego oraz zwiększenia mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Dzięki tak ogromnemu wsparciu UE powstaną kolejne, bezpieczne drogi, a ich budowa poprawi efektywność transportu drogowego oraz zapewnieni swobodny przepływu osób, towarów, kapitału oraz usług. Zmiany te znacznie wpłyną na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przede wszystkim jednak obwodnica polepszy warunki życia mieszkańców.

- Budowa nowych obwodnic to jedno z najważniejszych przedsięwzięć współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej w sektorze transportu drogowego. Inwestycje te pozwalają na zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrach miast, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszając poziom hałasu i zanieczyszczeń w najbardziej zaludnionych obszarach. Nowe obwodnice przyczyniają się również do zwiększenia płynności ruchu oraz stwarzają nowe możliwości rozwojowe dla lokalnych społeczności. – podkreśla Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

- Przyznane dziś dofinansowanie z UE na budowę obwodnicy, potwierdza wysoką efektywność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wykorzystaniu przyznanych Polsce środków. Inwestycja jest szczególnie ważna dla mieszkańców Kędzierzyna – Koźla. Obwodnica odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego, usprawni ruch tranzytowy oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników  – powiedziała Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o łącznej długości 14,33 km. Inwestycja prowadzona jest w systemie projektuj i buduj i przebiega po północnej stronie miejscowości Kędzierzyn-Koźle. Na przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój jednojezdniowy z dwoma (1x2) lub trzema (1x2+1) pasami ruchu. Zaprojektowane w ramach przedmiotowej inwestycji skrzyżowania umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu.

- Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 to bardzo ważna inwestycja dla Opolszczyzny, ponieważ docelowo skomunikuje południową cześć województwa z autostradą A4. Budowana obwodnica będzie sporym wyzwaniem dla inżynierów – powstanie 18 obiektów mostowych, w tym dziewięć w ciągu obwodnicy i dziewięć nad nią. Prace dla tego zadania przebiegają bardzo sprawnie – 5 czerwca br. została wydana decyzja ZRID, a już 9 czerwca br. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Aktualne zaawansowanie rzeczowe dla tego zadania jest na poziomie 17,3% - powiedział Rafał Pydych, p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Opolu.

Nowoczesna infrastruktura transportowa umożliwi również dynamiczny rozwój niskoemisyjnych rodzajów transportu w makroregionie, co przyczyni się do ograniczania jego negatywnego wpływu na środowisko i maksymalizacji efektów działań służących zachowaniu jego wysokiej jakości.

 

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  • POIS.04.02.00-00-0055/20 Projekt: „Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu dk nr 40”

Wartości w projekcie:

- Wartość całkowita projektu: 272 424 300,00 PLN

- Wydatki kwalifikowalne: 244 472 350,38 PL

  • Dofinansowanie UE: 207 801 497,82 PLN

 

Wideokonferencję można obejrzeć na naszym kanale na You Tube

okladkasierpien
okladkabiul copy copy
biuletyn copy

Filtry