Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Umowa na prace modernizacyjne na Odrze Granicznej podpisana - CUPT

Wody Polskie podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – odcinek 1, 2 i 4”. Dofinansowanie na inwestycję ze środków EU to 211 634 420,83 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  470 mln. Pozostałe środki pochodzić będą z Banku Światowego.

Inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa w regionie

- To pierwsza tak duża inwestycja na tym odcinku Odry od kilkudziesięciu lat. Zapewni to poziom 180 cm przez większość część roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców bezpośrednio chronionych przed powodzią miast, ale także dla Szczecina i całej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Podniesie ona poziom bezpieczeństwa regionu - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Za oknami mieliśmy w tym tygodniu pierwszy śnieg w Szczecinie, a Wody Polskie przymierzają się do realizacji zadania inwestycyjnego, które ma sprawić, że zimy nie będą nam już straszne, a mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą doskonale zabezpieczeni na wypadek wystąpienia siarczystych mrozów i konieczności akcji lodołamania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Inwestycja ma charakter transgraniczny i jest jednym z największych zadań realizowanych obecnie przez naszą instytucje.

 - W obecnej perspektywie w Programie Infrastruktura i Środowisko zaplanowane jest prawie 87 mld zł do wykorzystania w pięciu branżach sektora transportu. Na realizację inwestycji w branży morskiej i śródlądowej do wykorzystania była kwota 4,76 mld zł, która już jest w 97% zakontraktowana w 31 umowach, z naszymi 8 beneficjentami, wśród których jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dziś zawarta umowa o dofinansowanie jest jedenastą podpisaną przez CUPT z PGW Wody Polskie, dzięki czemu w sumie na rozwój dróg śródlądowych trafi 1,1 mld zł z Funduszy UE. – dodaje Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

      Przedsięwzięcie jest ujęte w Umowie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim z 2015 roku. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na podstawie wypracowanej przez stronę polską i niemiecką.

Poprawa warunków nawigacyjnych usprawni lodołamanie

   - Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków nawigacyjnych na Odrze Granicznej i dostosowanie do III klasy drogi wodnej, która zapewni powstrzymanie degradacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Efektem Projektu będzie zapewnienie bezpieczeństwa lodołamania na Odrze na tym odcinku przez doprowadzenie do głębokości tranzytowej min. 1,8 m zachowanej przez 240 dni w roku, co zapobiegnie powodziom zatorowym – wyjaśnia dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. Planowane prace wykonywane będą na wysokości Słubic i Gozdowic.

     Cel Projektu będzie osiągnięty dzięki realizacji robót budowlanych dotyczących 116 ostróg (113 remontu i 3 nowobudowanych) oraz wzmocnienia brzegów przez opaski. Powyższe działania pozwolą zmniejszyć ilość miejsc w których mogą wystąpić zatory. Zaplanowane przez Wody Polskie inwestycje  usprawnią prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania.

Realizacja inwestycji planowana jest do połowy roku 2023. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

marzec 2021
okładkabiuletyn
okladka

Filtry