Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Podziel się z Nami! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskich uruchomiło nową inicjatywę, dzięki której można skorzystać z możliwości przekazania opinii dotyczącej usprawniania dystrybucji unijnych środków.

Realizacja programów współfinansowanych ze środków unijnych wpływa na sposób prowadzenia polityki rozwoju. Wiąże się z rozpowszechnianiem zasady partnerstwa, dialogu między administracją centralną a samorządami, przedstawicielami instytucji zrzeszających pracodawców, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu rośnie znaczenie społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy wspólnie tworzyć bardziej efektywne rozwiązania i ułatwić dostosowanie do wytycznych, obowiązujących w Funduszach Europejskich.

Więcej informacji w serwisie Głos beneficjenta.