Pierwszy Impuls 2 z puli 21 produkowanych dla stołecznej Szybkiej Kolei Miejskiej przewiózł pierwszych pasażerów. Byli nimi przedstawiciele warszawskiego przewoźnika aglomeracyjnego oraz Newagu, czyli producenta. – Pierwszy Impuls 2 bardzo dobrze się prezentuje i odpowiada potrzebom różnych grup pasażerów: rodziców podróżujących z dziećmi, młodzieży, osób z ograniczoną możliwością poruszania się czy rowerzystów – powiedział Alan Beroud, prezes Szybkiej Kolei Miejskiej. W godzinach szczytu nowe pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu, czyli będą ze sobą połączone, aby zapewnić więcej miejsc, co ma zachęcić do rezygnacji z dojazdów samochodem na rzecz ekologicznej kolei.

Inwestycja dzięki unijnemu dofinansowaniu

Warszawską stajnię Szybkiej Kolei Miejskiej zasili tabor dzięki wsparciu z unijnych funduszy. Blisko 203 miliony pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  

Jak wskazuje beneficjent, produkcja 21 pociągów przebiega zgodnie z harmonogramem. Pojazdy znajdują się obecnie na końcowym etapie uruchomień, a w ostatnim tygodniu lipca pierwszy Impuls 2 wyjedzie na Tor Doświadczalny w Żmigrodzie, by przeprowadzić tam badania homologacyjne. Wiosną 2022 roku nowe pojazdy zasilą flotę zamawiającego.Nowe pojazdy będą klimatyzowane, wyposażone w Wi-Fi, ładowarki USB, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe oraz ratujące życie defibrylatory AED. Producent wprowadził także dodatkowe rozwiązanie dla prowadzącego pojazd. Są nim drzwi w kabinie, dzięki którym maszynista może ją bezpiecznie opuścić bez przechodzenia do strefy pasażerskiej.

Impuls uruchomienie 3 small

Impuls uruchomienie 3 small

Szczegóły projektowe:

Projekt: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu: 498 563 456,80 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 405 332 143,74 PLN

Kwota dofinansowania UE: 202 666 071,87 PLN