19 października br. odbyło się spotkanie z cyklu Transportowego Obserwatorium Badawczego (TOB), gdzie już po raz kolejny pod lupę wzięliśmy Zintegrowany Model Ruchu – tym razem jako narzędzia w planowaniu transportu.

CUPT na potrzeby programowania nowej perspektywy finansowej opracowało Zintegrowany Model Ruchu. Jest to kompleksowe narzędzie przeznaczone do wsparcia planowania transportu (w tym zarządzania popytem i podażą), zarówno na poziomie strategicznym kraju, jak również regionalnym czy lokalnym. Opracowany model bazowy na rok 2015 oraz wersja na rok 2019 są 4 stopniowymi modelami pasażerskimi, uwzgledniającymi ruch towarowy na drogach. Na ich podstawie opracowano modele prognostyczne obejmujące rok 2025 – jako wariant domykający stan infrastruktury transportowej oraz rok 2030 – jako wariant prognostyczny. Docelowo planuje się również opracowanie prognoz na lata 2040 i 2050, definiując je jako odległe horyzonty czasowe niezbędne do przewidywania efektywności inwestycji. Podczas spotkania zostały zaprezentowane szczegółowe założenia modelu i możliwości jego wykorzystania.

model.png

W czasie dyskusji panelowej poruszony został wątek trendów i możliwości rozwoju modeli ruchu. Eksperci zastanawiali się jak podnieść jakość modelu, aby mógł on jak najlepiej odwzorowywać rzeczywistość. Owocem wymiany doświadczeń, było wyłonienie problemu jakim jest deficyt w danych, które umożliwią nam wyciągnięcie właściwych wniosków i umiejętne skonstruowanie modeli prognostycznych. W toku rozważań, Big data okazuje się być potencjalnym remedium na ten problem.

model_2.png

W coraz bogatszej agendzie spotkań TOB, wątek modelowania ruchu poruszany był wcześniej już dwukrotnie:

Materiały ze spotkania wraz z podsumowaniem już niebawem będą dostępne w zakładce Transportowe Obserwatorium Badawcze.