Wsparcie z PO IiŚ dla portu w Gdańsku

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Wsparcie z PO IiŚ dla portu w Gdańsku

Ponad 4,6 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do portu w Gdańsku na realizację trzech inwestycji prowadzonych w ramach działania 7.2 Rozwój transportu morskiego.

Umowa o dofinansowanie projektów wartych łącznie ponad 5,4 mln zł została podpisana 25 czerwca 2014 r. przez pana Andrzeja Królikowskiego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i pana Pawła Szaciłło, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dwie z dofinansowanych inwestycji dotyczą modernizacji terenów Portu Północnego: układu falochronów i toru wodnego.

Zakres zadań przewidzianych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace przygotowawcze" obejmie opracowanie:

- koncepcji dotyczącej projektu „Port Północny - Modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego;
- dokumentacji projektowej falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku;
- studium wykonalności;
- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- oraz badanie i analizy falowania.

Prace modernizacyjne układów osłonowych w Porcie Północnym umożliwią rozwój wschodniej strony portu.

Przedmiotem drugiej inwestycji, pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego - prace przygotowawcze" jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą przeprowadzone zostaną roboty budowlane na terenie portu w Gdańsku.

Prace przygotowawcze obejmą:

- wykonanie projektu toru podejściowego do Portu Północnego wraz z analizami;
- ocenę możliwości użycia urobku z robót czerpalnych;
- sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- prace projektowe dotyczące oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego w Porcie Północnym w Gdańsku;
- opracowanie studium wykonalności.

Docelowo modernizacja toru wodnego do Portu Północnego poprawi bezpieczeństwo żeglugi dwukierunkowej statków o maksymalnych gabarytach (zbiornikowców, kontenerowców), mogących wpływać i wypływać z portu jednocześnie. Ponadto inwestycja podniesie konkurencyjność Portu Morskiego w Gdańsku.

„Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace przygotowawcze", to trzecia z zawartych umów i dotyczy opracowania:

- inwentaryzacji nabrzeży Martwej Wisły w Gdańsku wraz z koncepcją i projektem budowlanym;
- projektów wykonawczych przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle (w zakresie Nabrzeża Flisaków odc. I i odc. II);
- studium doboru konstrukcji Nabrzeża Szyprów;
- aktualizacji dokumentacji projektowej dot. przebudowy Nabrzeża Flisaków i Nabrzeża Retmanów;
- projektu budowlanego przebudowy Nabrzeża nr XVIII;
- projektu budowlanego na przebudowę Nabrzeża Szyprów przy Martwej Wiśle w Gdańsku
- studium wykonalności;
- raportu o oddziaływaniu na środowisko - uzupełnienie.

W efekcie końcowym inwestycja na terenie Portu Wewnętrznego w Gdański będzie miała na celu powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeży Martwej Wisły i Motławy, zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz podniesienie atrakcyjności i wartości zdegradowanych terenów poprzemysłowych wzdłuż toru wodnego.

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia