Linia kolejowa nr 278 z unijnym wsparciem

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Linia kolejowa nr 278 z unijnym wsparciem

30 czerwca 2014 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu „Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec". Umowa została podpisana przez Pana Pawła Szaciłło p.o. Dyrektora CUPT oraz przez Członków Zarządu PKP PLK S.A. Pana Wojciecha Folejewskiego oraz Pana Karola Depczyńskiego.

Na realizację przedsięwzięcia, które docelowo przyczyni się do elektryfikacji linii 278 (E30) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec, przeznaczono blisko 1,93 mln zł, w tym 1,33 mln zł unijnego dofinansowania w ramach działania 7.1 - Rozwój transportu kolejowego PO IiŚ.


Efektem projektu będzie:
• przygotowanie dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności);
• przygotowanie dokumentacji środowiskowej, w tym sporządzenie analizy środowiskowej, Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stosownymi załącznikami;
• opracowanie projektów budowlanych.


W ramach dokumentacji przedprojektowej opracowane zostanie studium wykonalności, prace nad którym zostały podzielone na siedem etapów:
Etap I - Metodyka realizacji zamówienia.
Etap II - Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych.
Etap III - Analiza stanu istniejącej infrastruktury kolejowej i taboru.
Etap IV - Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych.
Etap V - Analizy techniczne wariantu inwestycyjnego z oszacowaniem kosztów.
Etap VI - Aspekty środowiskowe.
Etap VII - Opracowanie projektów budowlanych wraz z szacunkową wyceną.
Etap VIII - Opracowanie dokumentacji następnych etapów realizacji projektu.

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia