Nowe drogi w nowej perspektywie

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nowe drogi w nowej perspektywie

21 sierpnia 2014 r. p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło oraz zastępca generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Monika Milwicz podpisali umowę o dofinansowanie dla projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - Etap II".

Prace przygotowawcze, na które przeznaczono blisko 98 mln zł, obejmują 31 umów na opracowanie dokumentacji: przetargowych, przedprojektowych, projektowych i studialnych, a także materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych (np. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - DUŚ czy zezwoleń na realizację inwestycji drogowej - ZRiD) dla wybranych inwestycji drogowych planowanych do realizacji i finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Inwestycje objęte projektem zlokalizowane są w ramach docelowej sieci transportowej TEN-T na ciągach dróg ekspresowych: S3, S5, S6 oraz S61.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej, zapewnienia połączeń infrastrukturalnych pomiędzy najważniejszymi ośrodkami wzrostu (ośrodkami miast województw), a obszarami o mniejszej dynamice rozwoju oraz połączenia tych ośrodków z siecią TEN-T, co umożliwi ograniczenie kosztów generowanych przez transport, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne. Unijne dofinansowanie dla tego projektu to ponad 74,2 mln zł.

okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1
1 PDFsam poprawiona wersja 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia