3 umowy z PO IiŚ

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
3 umowy z PO IiŚ

W ostatnich dwóch tygodniach grudnia 2014 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie dla projektów: „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7"; „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu" oraz „Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej".

W ostatnich dwóch tygodniach grudnia 2014 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie dla projektów: „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7"; „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu" oraz „Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej".

***

Umowa dla projektu Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana 11 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem tej umowy jest odcinek drogi S8, DK7 i DK8 o łącznej długości około 14 km na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7, na którego budowę przewidziano 958,2 mln zł, w tym 260 mln zł unijnego dofinansowania.
Projekt został podzielony na dwa etapy:
- Etap I węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Paszków, który stanowi pozamiejski fragment trasy Salomea-Wolica (11,57 km);
- Etap II - Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP, od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania (2,40 km).

W ramach przedsięwzięcia planuje się:
- budowę drogi ekspresowej S8 oraz przebudowę DK8 do parametrów drogi ekspresowej o długości 9,23 km;
- budowę odcinka łącznikowego drogi krajowej nr 7 o długości 3,44 km (jezdnia lewa) - z czego 1,04 km w Etapie I oraz 2,40 km w Etapie II;
- przebudowę dotychczasowego przebiegu DK 8 (Al. Mszczonowska w m. Janki) o długości 1,30 km, od węzła Janki Małe do skrzyżowania z ul. Przelotową wraz z tym skrzyżowaniem.
- remont nawierzchni DK7 i DK8 od granicy opracowania do skrzyżowania tych dróg w Jankach (remont konstrukcji nawierzchni, renowację odwodnienia, remont chodników, odnowę oznakowania poziomego);
- budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów poprzez budowę dróg lokalnych i dojazdowych oraz przebudowę odcinków dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) krzyżujących się i związanych z przedmiotowym zakresem inwestycji.

***

Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu to kolejna inwestycja realizowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przy wsparciu funduszy UE. Umowę dla tego projektu, na który przeznaczono 207,3 mln zł, w tym ponad 99,5 mln zł unijnego dofinansowania, zawarto 16 grudnia 2014 r.

W ramach tej inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana trasa tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Warszawie. Ponadto Beneficjent zakupi sprzęt, w tym m.in. dźwigi tramwajowe, pojazd do holowania wagonów tramwajowych czy 6 tramwajów technicznych wyposażonych w energooszczędny napęd zbudowany na bazie silników asynchronicznych, który charakteryzuje się wysoką sprawnością i możliwością zwrotu energii do sieci (rekuperacji) w całym zakresie hamowania. Część środków zostanie również przeznaczona na wyremontowanie Zakładów Realizacji Przewozów: R1 „Wola". R2 „Praga", R3 „Mokotów" oraz R4 „Żoliborz".

***

Ostatni projekt to Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej, dla którego umowę podpisano 24 grudnia 2014 r.

Celem projektu, realizowanym przez Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., jest poprawa życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji warszawskiej poprzez zakup 12 sztuk pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do usprawnienia transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej i regionie, a tym samym do zachęcenia mieszkańców do większego korzystania z niego. Przewidywany wzrost liczby przewiezionych pasażerów szacowany jest na około 1,4 mln osób.

Całe przedsięwzięcie, które poza zakupem nowych pociągów, obejmuje także działania informacyjno-promocyjne, będzie kosztowało blisko 257,3 mln zł. Dofinansowanie unijne w ramach działania 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Programu Infrastruktura i Środowisko wyniesie 82 mln zł.

Zakupione w ramach projektu zespoły trakcyjne będą eksploatowane wyłącznie na odcinku linii kolejowej Warszawa-Skierniewice.

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia