Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

Prawie 53,8 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 otrzymała spółka PKP S.A. na realizację projektu pn. „System bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego".

28 grudnia br. przedstawiciele zarządu spółki Mirosław Pawłowski i Jarosław Kołodziejczyk oraz Paweł Szaciłło, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie wartej blisko 67 mln złotych inwestycji.

W ramach projektu wykonano system bezpieczeństwa na 10 stołecznych dworcach (Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wileńska, Warszawa Wschodnia, WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Lotnisko Chopina) oraz w tunelu średnicowym. Hala główna dworca Warszawa Centralna oraz galeria zachodnia wraz z niewyremontowaną galerią północną oraz północno-zachodnią przystosowane zostały do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W ramach przedsięwzięcia objęto systemem monitoringu tunel średnicowy oraz doprowadzono sieć optotelekomunikacyjną do dworca Warszawa Gdańska. Sieć optotelekomunikacyjna łączy poszczególne dworce objęte projektem, a 3 dworce zostały objęte systemem monitoringu.

Inwestycja zrealizowana z działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego przyczynia się do zwiększenia jakości infrastruktury kolejowej poprzez podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach dworców i na stacjach oraz pośrednio do polepszenia jakości usług związanych z przewozami kolejowymi.