Publikacja: "Analiza zastosowania nieliniowych wzorów do obliczania liczby punktów w kryterium cena"

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

Zapraszamy do zapoznania się z publikajcą "Analiza zastosowania nieliniowych wzorów do obliczania liczby punktów w kryterium cena", opracowaną przez ekspertów na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Publikacja stanowi standardową analizę SWOT dotyczącą zastosowania nieliniowych wzorów do obliczania liczby punktów w kryterium cena. Wzory takie są zalecane do stosowania w publikacji wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. "Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przykłady i zastosowanie". Pomimo tego ww. metody obliczania punktów są rzadko stosowane przez Zamawiających / Beneficjentów, a mogłyby być stosowane w postępowaniach przetargowych, w których kryteria pozacenowe (np. jakość) są kluczowe: usługi intelektualne (np. projektowanie), czy usługi doradcze.

Analiza ta miała na celu, nie tylko wskazanie mocnych i słabych stron takich metod, ale także pokazanie wynikających z nich szans i zagrożeń. W opracowaniu uwzględniono także zagadnienie dotyczące stosowania nieliniowych wzorów do obliczania punktów w sytuacji, kiedy oferenci znają budżet Zamawiającego i główna konkurencja pomiędzy wykonawcami odbywa się poprzez jakość.

Niniejsza publikacja będzie mogła posłużyć w doborze odpowiedniej metody obliczania punktów w kryterium cena. Zachęcamy do lektury publikacji "Analiza zastosowania nieliniowych wzorów do obliczania liczby punktów w kryterium cena".

Załączniki:
Pobierz plik (Analiza_zastosowania_nieliniowych_wzorow.pdf)Analiza zastosowania nieliniowych wzorow 1829 kB2017-06-17 17:07
Biuletyn sierpień
Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia