Kolejne drogi z unijnym dofinansowaniem

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Droga z podwójną linią ciągłą

W ostatnich dniach zawarliśmy 8 umów o dofinansowanie w ramach III i IV osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem wszystkich projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach dotychczas podpisanych 13 umów o dofinansowanie dla projektów GDDKiA CUPT rozdysponował już 8,02 mld zł dofinansowania UE, co stanowi ok 9,5% kwoty dostępnej dla projektów transportowych w POIŚ 2014-2020.

Projekty drogowe:
1. Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól
2. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek
3. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów
4. Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa
5. Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd
6. Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo - Jeżewo
7. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin
8. Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek
o łącznej wartości ponad 9,43 mld zł otrzymały 4,73 mld zł dofinansowania z UE.

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól

wartość całkowita: ponad 1,3 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 700,1 mln zł

Projekt ma na celu budowę II jezdni drogi S3 na odc. Sulechów-Nowa Sól oraz budowę II jezdni obwodnic Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza o łącznej długości ponad 61 km. Inwestycja będzie realizowana w województwie lubuskim. Budowa drogi w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków przejazdu tranzytowego, polepszenia komfortu życia mieszkańców miejscowości położonych przy trasie, a także wzrostu bezpieczeństwa trasy drogowej stanowiącej fragment sieci TEN-T (droga E65).

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek

wartość całkowita: blisko 2,2 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 1,17 mld zł

W ramach przedsięwzięcia powstanie blisko 39 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) i obustronnymi pasami awaryjnymi. Administracyjnie inwestycja jest położna w północnej części Polski, w całości na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja drogi ekspresowej S7 znacznie zmniejszy ruch na drogach alternatywnych - nie tylko na „starej" drodze krajowej nr 7, ale na wszystkich pobliskich połączeniach drogowych na kierunku północ - południe.

Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów

wartość całkowita: blisko 1,3 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 587 mln zł

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego i swoim zakresem obejmie budowę: drogi ekspresowej o przekroju poprzecznym 2x2 i długości ponad 21,5 km; trzech węzłów drogowych („Tokarnia", „Brzegi" „Mnichów"), dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych („Smyków", „Podlesie") oraz Miejsca Kontroli Pojazdów „Wrzosy". Nowy odcinek drogi S7 w znacznym stopniu poprawi warunki ruchu nie tylko na jej ciągu, ale także na innych drogach województwa świętokrzyskiego, również na drogach alternatywnych dla drogi krajowej tj. na drogach wojewódzkich 728, 762.

Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa

wartość całkowita: ponad 679 mln zł
dofinansowanie UE: ok. 320 mln zł

Długość budowanego odcinka drogi ekspresowej S7, który stanowi fragment wschodniej obwodnicy Krakowa, to niemal 4,5 km. Droga S7 została zaprojektowana po nowym śladzie na obszarze miasta i będzie krzyżować się z istniejącą siecią drogową (w tym z drogą krajową nr DK79), jak również będzie przecinała naturalne cieki i rzeki. W ramach inwestycji powstaną również dwa węzły drogowe: „Christo Botewa" i „Igołomska" oraz zostanie przebudowana linia tramwajowa. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji, na wszystkich odcinkach drogi ekspresowej S7 zostanie osiągnięty zalecany na drogach krajowych poziom swobody ruchu (PSR) C.

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.

wartość całkowita: ponad 1,1 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 481,5 mln zł

Inwestycja wiąże się z budową drogi ekspresowej o całkowitej długości ok. 15,4 km, której przebieg rozpoczyna się w Markach (tuż przy granicy z Warszawą), skąd biegnie wzdłuż granicy Ząbek do Zielonki. Następnie w kierunku północnym, przechodząc przez obszar Kobyłki, miasta i gminy Radzymin oraz miasta i gminy Wołomin, by zakończyć przebieg ponownie w Radzyminie.
Realizacja odcinka istotnie odciąży z ruchu istniejącą drogę krajową nr 8 na odcinku przejścia przez Marki oraz Słupno. Na podstawie prognozy szacuje się, że ruch w Markach w momencie oddania do ruchu obwodnicy zmniejszy się o ok. 62%, a w Słupnie o ok. 76%.

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo - Jeżewo

wartość całkowita: ponad 1,05 mld zł
dofinansowanie UE: ponad 527,7 mln zł

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa blisko 30 km drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 Wyszków - Białystok (na odcinku Wiśniewo - Jeżewo), położonej we wschodniej części Polski, na obszarze województwa podlaskiego. Na całym modernizowanym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i obustronnymi pasami awaryjnymi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, tj.: „Gosie"(„Kołaki"), „Mężenin" „Sikory", „Kobylin". Projekt przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin

wartość całkowita: 619,84 mln zł
dofinansowanie UE: 273,97 mln zł

Projekt obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości blisko 9,8 km. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części Polski, na obszarze województwa lubelskiego. Zakończenie realizacji projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźnika produktu dot. długości nowych dróg, które w całości należą do sieci TEN-T, przyczyni się również do skrócenia średniego czasu przejazdu drogowego pomiędzy wszystkimi ośrodkami wojewódzkimi.

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek

wartość całkowita: ponad 1,56 mld zł
dofinansowanie UE: 867,3 mln zł

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia, realizowanego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, jest budowa dwóch powiązanych ze sobą odcinków drogi ekspresowej S51 o całkowitej długości blisko 27 km (Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe). W ramach projektu powstanie również m.in. blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr DK16 w sąsiedztwie w. „Olsztyn Wschód", ponad kilometr drogi w w. „Olsztyn Wschód" jako dowiązanie do ul. Towarowej oraz cztery węzły drogowe: „Olsztyn Wschód", „Jaroty", „Stawiguda" i „Gryźliny". DK51 łączy Olsztyn z drogą ekspresową S7 i stanowi dojazd do międzynarodowego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską w Bezledach. Obecnie ruch na tej drodze ma charakter zarówno tranzytowy jak i lokalny. Jednym z głównych celów inwestycji jest separacja ruchu lokalnego od tranzytowego poprzez uporządkowanie dostępności drogi S51.

okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1
1 PDFsam poprawiona wersja 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia