Pierwsza w Europie inwestycja realizowana w ramach CEF - zakończona

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Trzech mężczyzn siedzących przy stole. Mężczyzna po prawej mówi do mikrofonu.

PKP PLK SA sfinalizowała realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych". Jest to pierwszy zakończony w Europie projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę" (CEF).

Inwestycja to część projektu globalnego, którego celem jest modernizacja linii kolejowej E65 - fragmentu korytarza sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk. PLK zaplanowała roboty na przecięciu Centralnej Magistrali Kolejowej (linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie) z drogami przebiegającymi przez południową Polskę. Środki unijne z CEF zostały przeznaczone również na budowę wiaduktów drogowych nad Centralną Magistralą Kolejową, co pozwoliło na zwiększenie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic. Wcześniejszy, jednopoziomowy układ skrzyżowań kolejowo-drogowych na linii E65 uniemożliwiał prowadzenie pociągów z prędkością większą niż 160 km/h, ograniczając tym samym możliwości, jakie stwarza infrastruktura zmodernizowana w ramach innych projektów. Obecnie możliwe jest zwiększenie maksymalnej prędkości do 200 km/h na odcinku Olszamowice - Włoszczowa Północ.

Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony osób korzystających z tych przejazdów oraz wydajności - dzięki likwidacji punktowego ograniczenia prędkości, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji. W efekcie poprawiło się również bezpieczeństwo ruchu dzięki wyeliminowaniu kolizyjnych skrzyżowań dróg kołowych z drogami kolejowymi i zastąpieniu ich dwupoziomowymi bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Wykluczyło to całkowicie ryzyko kolizji pojazdu drogowego z kolejowym na przejeździe, które jest drugim najczęstszym rodzajem wypadków na polskiej sieci kolejowej.

Modernizacja objęła:

  • likwidację przejazdu kolejowego na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Katowice na przecięciu linii z drogą rejonową nr 395 Ruda Pilczycka - Czermno oraz budowę wiaduktu drogowego,
  • likwidację przejazdu kolejowego na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Katowice na przecięciu linii z drogą lokalną nr 004420 Zabrodzie - Jamskie oraz budowę wiaduktu drogowego.

 

wartość całkowita inwestycji: 17,51 mln zł

dofinansowanie UE: 14,9 mln zł

***

Instrument „Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów - sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki  i telekomunikacji.

Instrument „Łącząc Europę" ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu konkurencyjności, jak również spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenie ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii Europejskiej. Wyniki będą mierzone liczbą inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:

  • ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.,

  • zwiekszenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego zużycia energii o 20 proc.,

  • zwiększenia efektywnosci uzycia energii o 20 proc.

Dostępna dla Polski pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 4,14 mld EUR. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów CEF. W pierwszym konkursie o wsparcie projektów transportowych z instrumentu „Łącząc Europę" Polska otrzymała 1,94 mld EUR na realizację 17 projektów (w tym na ukończoną inwestycję PKP PLK SA).

W czerwcu br. Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim propozycję podziału środków  z budżetu drugiego konkursu. Polska ma otrzymać blisko 1,9 mld EUR. Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze akceptacji państw członkowskich w ramach Komitetu CEF. Zatwierdzenie propozycji Komisji Europejskiej będzie oznaczać, że Polska otrzyma (łącznie w ramach pierwszego i drugiego konkursu) kwotę 3,84 mld EUR, wykorzystując tym samym 93 proc. środków z koperty narodowej. O pozostałe środki z koperty narodowej Polska ubiegać się będzie w ramach trzeciego konkursu CEF, którego ogłoszenie planowane jest przez Komisję Europejską na przełomie III i IV kwartału 2016 roku.

Beneficjentami projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską w ramach II naboru CEF są:

  • PKP PLK S.A (10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1,64 mld EUR),
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (1 projekt z zakresu ITS - dofinansowanie 123 mln EUR),
  • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 119 mln EUR),
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (1 projekt, na łączną kwotę dofinansowania 5,6 mln EUR),
  • Cargotor Sp. z.o.o. (1 projekt - dofinansowanie 3 mln EUR). 
Załączniki:
Pobierz plik (prezentacja_CEF.pptx)prezentacja CEF 2467 kB2017-06-17 15:34
Pobierz plik (prezentacja_CMK.pptx)prezentacja CMK 1467 kB2017-06-17 15:34
Pobierz plik (Projekty_z_I_i_II_naboru_CEF.jpg)Projekty z I i II naboru CEF 2981 kB2017-06-17 15:35
Pobierz plik (Korytarz_TEN-T.JPG)Korytarz TEN-T 910 kB2017-06-17 15:37
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1
1 PDFsam poprawiona wersja 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia