Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

24 czerwca 2016 r. w ramach działania 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15".

Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma blisko 445,5 mln zł dofinansowania na budowę dwóch obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 15. W ramach inwestycji wartej 673,96 mln zł zostanie wybudowane ponad 24 km nowych dróg:

- 1,5 km odcinek obwodnicy Brodnicy o przekroju jednojezdniowy z pasem dzielącym w rejonie skrzyżowań;
- 23 km obwodnicy Inowrocławia, która będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i pasem dzielącym.

Budowa tych odcinków, która ma się zakończyć w październiku 2018 roku, umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza układ uliczny centrum miast, a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie na sprawniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie układu drogowego.

Obwodnice Inowrocławia i Brodnicy zlokalizowane są w północnej części Polski i w całości przebiegają przez obszary województwa kujawsko - pomorskiego.