Unijne środki wesprą inwestycje drogowe w pięciu miastach

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
Grupa osób w garniturach pozująca do zdjęcia

21 lutego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano umowy na unijne dofinansowanie inwestycji drogowych w Krakowie, Gliwicach, Bydgoszczy, Lesznie i Tarnowie. - W ramach realizacji tego działania centra miast mają być lepiej skomunikowane. Jest też znaczący aspekt środowiskowy: wyeliminowanie ruchu z centrów miast - mówił Witold Słowik, wiceminister rozwoju, podkreślając wagę tych przedsięwzięć przy obecnych problemach ze smogiem.

To już drugie w tym miesiącu spotkanie z beneficjentami, którzy otrzymają unijne wsparcie w realizacji bardzo ważnych inwestycji transportowych. Tym razem zorganizowano je w siedzibie Instytucji Zarządzającej Programu Infrastruktura i Środowisko, czyli Ministerstwie Rozwoju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele miast, które będą realizować inwestycje, a także  wojewodowie i posłowie.

Miasta, które podpisały umowy na unijne dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, mają powody do radości.  W ramach konkursu w działaniu 4.2 o takie środki starało się aż 41 potencjalnych beneficjentów. Łącznie na około 6 miliardów złotych - podkreślał podczas uroczystości Witold Słowik, wiceminister rozwoju. Niestety, do rozdysponowania była znacznie mniejsza kwota. Jej część, ponad 481 mln złotych, trafi teraz do Krakowa, Gliwic, Bydgoszczy, Leszna i Tarnowa.

- Przygotowali tak dobrze dokumentację, że okazali się zwycięzcami w konkursie - mówił o beneficjantach wiceminister rozwoju. I dodawał, że liczy na realizację inwestycji w terminie oraz że przyczynią się one do rozwoju miast.

- Gratuluję beneficjentom sukcesu. Gratuluję wygranych środków na dofinansowanie - mówił  na spotkaniu Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. - Oczywiście jest  to początek naszej współpracy. Ale zakładam, że tak jak w poprzedniej perspektywie te projekty będą z sukcesem zrealizowane i rozliczone – dodał.

- To są niesłychanie ważne pieniądze – podkreślał Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Na budowę odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej (zachodnia część obwodnicy miasta) Gliwice otrzymały dofinansowanie z UE w wysokości ponad 116 mln złotych. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ponad 152 mln złotych.

Dziękował również Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Nie ukrywał przy tym, że nie obawia się realizacji zadania, ponieważ z Centrum Unijnych Projektów Transportowych współpracował już bardzo  dobrze przy realizacji poprzedniego projektu.

Z ponad 179 mln złotych unijnego dofinansowania cieszył się także Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, podkreślając przy tym, że o ile wsparcie finansowe odciąży budżet miasta, to już sama inwestycja odciąży Kraków.

Dzięki inwestycji, która ma kosztować prawie 300 mln złotych, poprawi się skomunikowanie obszarów usługowych i przemysłowych, dając impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa, terenów przyległych do granic miasta oraz całego regionu.

Obecni na uroczystości wojewodowie podkreślali, że dobra infrastruktura drogowa jest fundamentem silnej gospodarki, a co za tym idzie sprawnie i profesjonalnie działającego państwa.

 Szczegółowe informacje o projektach:

Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno, Tarnów zdobyły ponad 481 milionów złotych na inwestycje drogowe z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  1. Kraków

Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Beneficjent: Miasto Kraków

Wartość całkowita projektu: 293 892 178,74 złotych

Dofinansowanie UE: 179 470 793,16 złotych

Termin realizacji: 31.12.2019

Projekt rozbudowy ulicy Igołomskiej w Krakowie realizowany będzie we wschodniej części miasta. Ulica Igołomska stanowi część drogi krajowej 79 przebiegającej z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich, infrastruktury i kolidującego uzbrojenia terenu.

Dzięki realizacji inwestycji polepszy się skomunikowanie obszarów usługowych i przemysłowych, dając impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa, terenów przyległych do granic miasta oraz całego regionu. Poprawa przepustowości i płynności ruchu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie korków, ograniczenie emisji i strat czasu, co przełoży się na mniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców oraz środowiska.

  1. Gliwice

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

Beneficjent: Miasto Gliwice

Całkowity koszt realizacji:  152 556 188,22 złotych

Dofinansowanie UE: 116 729 909,79 złotych

Termin realizacji: 1.01.2020

Inwestycja będzie realizowana w Gliwicach. Dotyczy budowy kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia, od ul. Daszyńskiego (DW 408) do ul. Rybnickiej (DK 78). Przejmie on ruch i funkcję DK z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużych potoków ruchu.

Zachodnia część obwodnicy miasta będzie posiadać kategorię DK i stanowić będzie fragment ciągu istniejącej DK nr 78 relacji: Chałupki – Chmielnik. Przebiegać ona będzie w południowo – zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik po północno-wschodniej stronie drogi, a peryferyjną dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym (poligon).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic oraz wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej, jak również skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej.

  1. Bydgoszcz

Projekt pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz

Całkowity koszt realizacji: 147 999 998,34 złotych

Dofinansowanie UE: 113 028 133,94 złotych

Termin realizacji: 30.06.2020

Projekt realizowany jest w granicach administracyjnych Bydgoszczy i obejmuje przebudowę ul. Grunwaldzkiej (DK80) na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta o długości

4,549 km. DK80 ma kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu miasta. Prowadzi ona od drogi krajowej nr 10 w Pawłówku (projektowany węzeł Pawłówek łączy S5 z S10-sieć TEN-T) do węzła autostradowego Lubicz (autostrada A1).

Celem projektu jest poprawa dostępności drogowej Bydgoszczy oraz odciążenie miasta od ruchu drogowego. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności miasta poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Przedsięwzięcie przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego, m.in. wpłynie na zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym dzięki jego upłynnieniu oraz zapewni właściwy klimat akustyczny.

  1. Leszno

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Beneficjent: Miasto Leszno

Całkowity koszt realizacji: 68 994 669,03 złotych

Dofinansowanie UE: 57 618 598,56 złotych

Termin realizacji: 10.11.2020 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej 12 w granicach miasta Leszna. Trasę podzielono na odcinki: I (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską, II Wiadukt im. Gen. Grota Roweckiego, III (Al. Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania), IV (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda), V (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. dobudowę pasa ruchu,  wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, budowę i przebudowę dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, przejścia podziemnego, przystanków autobusowych, modernizację wiaduktu, przebudowę mostu na Rowie Strzyżewickim na przepust z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowane 6,95 km drogi krajowej, dzięki czemu poprawi się dostępność drogowa do miasta. Inwestycja zmniejszy koszty eksploatacji, emisję zanieczyszczeń, poprawi komfort akustyczny oraz spowoduje skrócenie czasu podróży i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych. Zapewniona zostanie lepsza komunikacja w mieście, powstaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców, zapewni ułatwienia dla przedsiębiorstw, ułatwi dostępność centrum. Komunikacja przebiegać będzie sprawniej i przy mniejszych kosztach. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał obszaru, zapewni bezpieczne i szybkie połączenie z drogą ekspresową S5, węzłem kolejowym (linia Poznań-Wrocław) oraz lotniskiem – to zaś przełoży się na udogodnienia dla podróżnych i łatwiejszą dostępność do miejsc przesiadkowych.

  1. Tarnów

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I

Beneficjent: Miasto Tarnów

Całkowity koszt realizacji:  18 726 262,88 złotych

Dofinansowanie UE: 14 589 987,35 złotych

Termin realizacji: 01.10.2018

Celem projektu jest poprawa jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości drogi krajowej 73, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawa bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we wschodniej części Tarnowa – w ciągu ul. Lwowskiej, która w zakresie objętym projektem stanowi połączenie centrum miasta z obszarami po jego wschodniej stronie oraz łącznik DK94 z autostradą A4 (połączenie na trasie z Krakowa do Jasła, i dalej w stronę Sanoka).

Dzięki inwestycji nastąpi wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz konkurencyjności gospodarczej regionu. Pobudzi rozwój lokalnego rynku pracy, usprawni przepustowość układu transportowego miasta i regionu oraz poprawi dostępu do sieci TEN-T. Przebudowa drogi zwiększy płynność ruchu i jego bezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe. 

SLIDER PL copy
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry