Trwa ocena wniosków w konkursach: działanie 5.1 i 5.2, w ramach PO IiŚ 2014-2020

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Trwa ocena wniosków w konkursach: działanie 5.1 i 5.2, w ramach PO IiŚ 2014-2020

31 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursów dla działania 5.1 - Rozwój kolejowej sieci TEN-T oraz działania 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) PO IiŚ 2014-2020. Obecnie w CUPT trwa ocena wniosków o dofinansowanie projektów.

Do dofinansowania zostaną wybrane projekty, które przyczynią się w największym stopniu do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T.

Ocena prowadzona jest w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. W przypadku wątpliwości, prosimy wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawki, oferując jednocześnie wsparcie ze strony naszych pracowników. Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach obu konkursów planowane jest na IV kw. br. Wtedy zostaną opublikowane listy rankingowe.

W ramach konkursu dla działania 5.1 do CUPT wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE na ponad 1,5 mld zł (kwota stanowi 180% alokacji w tym konkursie). W przypadku działania 5.2 do CUPT wpłynęło 12 wniosków o łącznej wartości dofinansowania z UE blisko 1,4 mld zł (kwota stanowi 135% środków dostępnych w alokacji w tym konkursie).

 

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia