Niemal 9 mld zł na inwestycje transportowe

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
Niemal 9 mld zł na inwestycje transportowe

II linia warszawskiego metra, tunel kolejowy w Łodzi, nowe i modernizowane linie tramwajowe w kilku polskich miastach - to tylko niektóre przedsięwzięcia, które zostaną wsparte unijnym dofinansowaniem. Umowy podpisano dziś dla 14 projektów. Ich łączna wartość to 8,8 mld zł, z czego 4,9 mld zł stanowią środki Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)..

Dziesięć inwestycji to projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego, obejmujące: budowę dwóch odcinków II linii metra, budowę nowych tras tramwajowych, nowy tabor tramwajowy i autobusowy. Realizowane będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie. Dotacja unijna wynosi prawie 3 mld zł. W sumie zawarto już 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie UE (to prawie 68% alokacji POIŚ na transport miejski).

Dwa projekty dotyczą miejskich inwestycji drogowych: M. st. Warszawy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczono na nie pond 210 mln zł z POIiŚ. Dotychczas w tym obszarze podpisano 32 umowy na kwotę ponad 39 mld zł. Ok. 19,4 mld zł to dofinansowanie UE, czyli 59% budżetu programu na drogi.

Pozostałe to warte 1,75 mld zł przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego, realizowane w województwie łódzkim oraz dolnośląskim. W sumie w sektorze kolejowym zawarto 24 umowy na kwotę blisko 13,7 mld zł - prawie 9 mld zł to dotacja unijna (44,1% alokacje na kolej w programie.

Informacje o projektach:

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 
Wartość projektu: 3 564 536 216,00 zł 
Dofinansowanie z UE: 1 952 151 513,23 zł
Inwestycja zlokalizowana w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni) oraz Targówek (odcinek wschodnio-północny). Projekt obejmuje budowę odcinka wschodniego-północnego II linii metra (3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach), budowę odcinka zachodniego II linii metra (2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji) i zakup 17 sztuk taboru.

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Termin realizacji: 2019 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość projektu: 82 013 605,00 zł
Dofinansowanie z UE: 40 313 006,04 zł
Inwestycja o długości ok. 0,97 km przebiegać będzie w istniejącym śladzie pasa drogowego, który zostanie obustronnie poszerzony. Droga będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m i pas dzielący 
o szerokości 1,75 m. Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z Południową Obwodnicą oraz z trasą prowadzącą do Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. F. Chopina.

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec 
Termin realizacji: 2022 r.
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 2 355 433 609,80 zł
Dofinansowania z UE: 1 627 738 673,44 zł
Projekt dotyczy budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wraz z przystankami osobowymi w rejonie ulic Ogrodowej/Karskiego/Drewnowskiej 
i skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej. Prace obejmują m.in. budowę obiektów inżynierskich, dwóch mostów na rzece Bałutce, inwestycje drogowe dostosowujące układ uliczny i przebieg linii komunikacji miejskiej do infrastruktury. Cel projektu to skrócenie czasu przejazdu przez węzeł łódzki, lepsza integracja transportu kolejowego z komunikacją zbiorową na terenie aglomeracji łódzkiej, poprawa komfortu podróży i obsługi pasażerów oraz zwiększenie udziału transportu przyjaznego środowisku.

Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów 
Termin realizacji: 2021 r. 
Beneficjent: PKP PLK S.A.
Wartość projektu: 243 338 841,78 zł
Dofinansowanie z UE: 122 182 525,17 zł
Projekt zlokalizowany jest w woj. dolnośląskim, na obszarze powiatów legnickiego i lubińskiego. Łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 39,063 km. Inwestycja zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów. Planuje się m.in. budowę nowego przystanku Lubin Stadion, modernizację 11 peronów i budowę 1 peronu, rehabilitację 18 wiaduktów. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią w przyszłości wdrożenie systemu ERTMS.

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r. 
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 189 989 975,53 zł
Dofinansowanie z UE: 554 638 744,87 zł
Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic Rakowieckiej - Puławskiej - Goworka - Spacerowej - Belwederskiej - Sobieskiego - Al. Rzeczypospolitej (wraz z budową terminala czołowego na ul. Gagarina oraz pętli na ul. Bonifacego) oraz w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na odcinku od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego wraz z budową zajezdni Annopol i zakupem gruntów pod jej budowę. Zaplanowano też zakup 50 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Celem projektu jest podniesienie komfortu i niezawodności przewozów oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej.

Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
Termin realizacji: 2021 r. 
Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość projektu: 396 181 893,00 zł
Dofinansowanie z UE: 61 990 000,00 zł
Budowa dwutorowej trasy tramwajowej o przebiegu: Al. J. Waszyngtona - ul. gen. Bora-Komorowskiego - pętla „Gocław" oraz przebudowy trasy tramwajowej w Al. Waszyngtona na odcinku Rondo Waszyngtona - Rondo Wiatraczna. W ramach projektu planuje się też zakup 18 jednokierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Inwestycja zapewni połączenie komunikacją tramwajową osiedla Gocław z centrum Warszawy.

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Termin realizacji: 2020 r. 
Beneficjent: Kraków 
Wartość projektu: 378 914 203,93 zł
Dofinansowanie z UE: 151 233 429,65 zł
Projekt obejmuje budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć trakcyjna, podstacje trakcyjne, sieci energetyczne itp.), przystankami tramwajowymi i zatokami autobusowymi; przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym. To też m.in. budowa miejsc postojowych w systemie P&R. Główny cel projektu to lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Krakowie poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Kraków 
Wartość projektu: 139 769 813,34 zł
Dofinansowanie z UE: 76 457 668,80 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę torowisk tramwajowych (ul. Basztowa, ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, Al. Solidarności, ul. Starowiślna, ciąg ulic Królewska, Podchorążych 
i Bronowicka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacjami trakcyjnymi. W planach jest też przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej „Bieńczycka". Cele inwestycji to m.in.: poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego i emisji spalin, skrócenie czasu podróży i dostosowania systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2021 r. 
Beneficjent: Bydgoszcz 
Wartość projektu: 80 500 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 48 155 499,89 zł
Projekt obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Perłowej, na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Toruńską, w rejonie skrzyżowania ulic Perłowej i Toruńskiej i na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Toruńską do rejonu skrzyżowania z ul. Fordońską. Celem projektu jest poprawa komfortu obsługi pasażerów transportu publicznego, ułatwienie dostępu do niego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2020 r. 
Beneficjent: Bydgoszcz 
Wartość projektu: 43 987 033,22 zł
Dofinansowanie z UE: 26 800 000,00 zł
Projekt obejmuje m.in. przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Toruńskiej, modernizację zjazdów do zajezdni Toruńska oraz pętli tramwajowej Stomil (wraz z pętlą), dostosowanie przystanków tramwajowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Inwestycja wpłynie na lepsze skomunikowanie różnych obszarów miasta, poprawi komfort pasażerów i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku
Termin realizacji: 2022 r. 
Beneficjent: Poznań
Wartość projektu: 62 805 288,00 zł
Dofinansowanie z UE: 27 253 606,26 zł
Projekt dotyczy przebudowy fragmentu istniejącego torowiska tramwajowego w Poznaniu w ciągu ulic Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. o łącznej długości 1,42 km toru podwójnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego tramwajowego transportu publicznego w przewozach osób.

Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego
Termin realizacji: 2018 r. 
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 50 655 951,00 zł
Dofinansowania z UE: 29 280 061,05 zł
Projekt realizowany na terenie zachodniej i centralnej części obszaru KZK GOP, w gminach Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Knurów, Pilchowice, Sośnicowice, Pyskowice, Rudziniec, Zbrosławice, Gierałtowice oraz - ze względu na przebieg linii - również w gminach Mikołów, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny. Projekt obejmuje dostawę nowego taboru autobusowego (36 sztuk ) oraz budowę placu postojowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości i atrakcyjności transportu zbiorowego wykonywanego przez PKM Gliwice Sp. z o.o.

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów
Termin realizacji: 2020 r.
Beneficjent: Jaworzno 
Wartość projektu: 48 788 130,00 zł
Dofinansowanie z UE: 30 597 560,97 zł
Projekt dotyczy zakupu taboru - elektrycznych autobusów do obsługi transportu zbiorowego (20 sztuk) . Zaplanowano również budowę stacji szybkiego ładowania 190 kW, stacji transformatorowej przy Krakowskiej Pętli oraz montaż ładowarek plug-in 80-90 kW. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności transportu publicznego i większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV
Termin realizacji: 2021 r.
Beneficjent: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
Wartość projektu: 200 000 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 170 000 000,00 zł
Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Prace obejmują dostawę m.in. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych (samochody dowodzenia i łączności, ciężkie samochody ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych, ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego i zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym). Celem jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

 

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia