Archiwum - CUPT


Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Flaga Uni Europejskiej
Załączniki:
2015.10.22 Wniosek o dofinansowanie dla sektora transportu
50371 kB2017-10-24 09:49
2015.10.22 Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR
49185 kB2017-10-24 09:48
2015.09.10 Umowa o dofinansowanie NPJB
48444 kB2017-10-24 09:48
2015.09.10 Umowa o dofinansowanie PJB
4781 kB2017-10-24 09:48
3 Zalacznik Harmonogram Realizacji Projektu
4667 kB2017-10-24 09:47
4 Zalacznik Harmonogram Platnosci
4537 kB2017-10-24 09:46
7 Zalacznik Opis Projektu
4459 kB2017-10-24 09:46
9 Zalacznik Wzor oswiadczenia o zmianie rachunku bankowego
4333 kB2017-10-24 09:46
10 Zalacznik Harmonogram pozwolen na budowe lub decyzji
4245 kB2017-10-24 09:45
11 Zalacznik Oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT
4119 kB2017-10-24 09:45
12 Zalacznik - Zestawienie wskaznikow do monitorowania postepu rzeczowego projektu
4041 kB2017-10-24 09:45
13 Zalacznik Obowiazki informacyjne Beneficjenta
3911169 kB2017-10-24 09:45
2016.03.01 Wniosek o dofinansowanie dla sektora transportu
38740 kB2017-10-24 09:44
2016.03.01 Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR
37155 kB2017-10-24 09:43
Opis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie
3620 kB2017-10-24 09:43
2016.06.24 WoD dla sektora transportu
35506 kB2017-10-24 09:42
Oswiadczenie o podwojnym finansowaniu
3429 kB2017-10-24 09:41
2016.06.24 Oswiadczenia 6.1
3334 kB2017-10-24 09:38
Tabela do Wniosku o dofinansowanie w EUR
32209 kB2017-10-24 09:39
2016.06.24 Lista zalacznikow 6.1
3126 kB2017-10-24 09:40
2016.10.28 Lista zalacznikow 3.1, 4.1, 4.2 drogowe
3039 kB2017-10-24 09:38
2016.11.04 Lista zalacznikow 3.2 A, B
2993 kB2017-10-24 09:38
2016.11.04 Lista zalacznikow 5.1, 5.2
2823 kB2017-10-24 09:37
2016.11.04 WoD dla sektora transportu
27510 kB2017-10-24 09:37
2016.11.25 Lista zalacznikow 3 2 C
2629 kB2017-10-24 09:36
2016.11.28 Oswiadczenie Beneficjenta duzego projektu odnoszace sia do rozpoczecia prac budowlanych
2530 kB2017-10-24 09:36
Ogolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie
2419 kB2017-10-24 09:35
Opis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie1
2318 kB2017-10-24 09:35
Oswiadczenie o braku podwojnego dofinansowania 2
2225 kB2017-10-24 09:34
3 Zalacznik do umowy Harmonogram Realizacji Projektu11
2134 kB2017-10-24 09:34
4 Zalacznik do umowy Harmonogram Platnosci11
2045 kB2017-10-24 09:33
7 Zalacznik do umowy Opis Projektu11
1956 kB2017-10-24 09:33
9 Zalacznik do umowy Wzor oswiadczenia o zmianie rachunku bankowego11
1863 kB2017-10-24 09:33
10 Zalacznik do umowy Harmonogram pozwolen na budowe lub decyzji11
1745 kB2017-10-24 09:33
11 Zalacznik do umowy Oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT11
1646 kB2017-10-24 09:32
12 Zalacznik do umowy Zestawienie wskaznikow do monitorowania postepu rzeczowego projektu11
1575 kB2017-10-24 09:32
13 Zalacznik do umowy Obowiazki informacyjne Beneficjenta11
1414222 kB2017-10-24 09:30
14 Zalacznik do umowy Warunki obnizania wartosci korekt finansowych i wydatkow poniesionych nieprawidlowo11
13250 kB2017-10-24 09:29
Ogolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie2
1219 kB2017-10-24 09:29
REGULAMIN KONKURSU 5 2 INFRAST (2016.11.21)
11384 kB2017-10-24 09:28
REGULAMIN KONKURSU 5 2 INFRAST (2017.03.21)
10140 kB2017-10-24 09:28
Zal. 1 Regulamin Komisji Oceny Projektow 5 2 (2016.11.21)
09326 kB2017-10-24 09:27
Zal. 2. Wniosek o Dofinansowanie dla sektora transportu 2016.11.21
08602 kB2017-10-24 09:27
Zal. 3. Lista zalacznikow do WoD 5 2 2016.11.21
0722 kB2017-10-24 09:27
Zal. 4. Kryteria wyboru 5 2
061739 kB2017-10-24 09:26
Zal. 5. Lista formalna 2014-2020 5.2 budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych
0538 kB2017-10-24 09:26
Zal. 6. Umowa o dofinansowanie Transport NPJB WZOR
04638 kB2017-10-24 09:25
Zal. 7. Harmonogram konk 5 2 kolej miejska
03341 kB2017-10-24 09:24
Zal 7 do WoD Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR1
0275 kB2017-10-24 09:25
Zal 8 do WoD Oswiadczenie Beneficjenta dla konkurs 5 1 i 5 2 2016.10.2011
0143 kB2017-10-24 09:23