Transport drogowy

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
 • Aktualizacja Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

  Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

  Uprzejmie informujemy o aktualizacji Regulaminu pracy Komisji oceny projektów (zał. nr 1 do Regulaminu konkursu) w ramach konkursów dla Działania 4.1 oraz Działania 4.2 PO IiŚ 2014-2020. Zmiany w głównej mierze precyzują rolę i charakter zaangażowania w prace Komisji oceny projektów ekspertów zewnętrznych. Wprowadzono również poprawki redakcyjne oraz uzupełniono załączniki 3 i 4 (Oświadczenie eksperta i Deklaracja poufności eksperta / obserwatora).

  Czytaj więcej

 • Wrocławianie skorzystali ze wsparcia Programu Infrastruktura i Środowisko

  Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

  18 grudnia 2015 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych i miasto Wrocław zawarły umowę o dofinansowanie inwestycji wartej blisko 87 mln złotych, pn. „Przebudowa ulicy Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II". Współfinansowanie UE w wysokości ponad 53 mln złotych pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

  Czytaj więcej

 • Kolejne drogi z unijnym dofinansowaniem

  Droga z podwójną linią ciągłą

  W ostatnich dniach zawarliśmy 8 umów o dofinansowanie w ramach III i IV osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem wszystkich projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

  Czytaj więcej

 • Ogłaszamy pierwsze konkursy w ramach sektora transport PO IiŚ 2014-2020

  Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4. 1 i działania 4.2 PO IiŚ 2014-2020.

  Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie 1 grudnia 2015 roku - 29 kwietnia 2016 roku.

  Czytaj więcej

 • Pierwsze umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

  Droga asfaltowa, w tle horyzont, chmury

  29 września 2015 roku zostało zawartych pięć umów o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego" POIiś 2014-2020. Pod pierwszymi umowami w tej perspektywie UE złożyli Monika Milwicz i Katarzyna Łuczkowska-Sutkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Paweł Szaciłło z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Czytaj więcej

 • Wzory Umów o dofinansowanie - POIiŚ 2014-2020

  Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

  Zakończył sie proces konsultacji wzorów Umów o dofinansowanie dla osi priorytetowych III-VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Czytaj więcej

 • Pierwsze wnioski o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020

  Droga asfaltowa, w tle horyzont, chmury

  W związku ze złożeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pierwszych wniosków o dofinansowanie dla projektów drogowych przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczęło ocenę dokumentów aplikacyjnych.

  Czytaj więcej

 • Decyzja KE dla S8

  Logo Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności

  23 czerwca br. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję przyznającą dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z DK Nr 7 z wył. odc. miejskiego".

  Czytaj więcej

 • Aktualizacja listy rankingowej Działania 8.3 POIiŚ - Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

  Aktualizacja listy rankingowej Działania 8.3 POIiŚ - Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie.

  Czytaj więcej

 • Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 PO IiŚ

  Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie oraz realnych wartości dofinansowania wykazanych na podstawie rozliczenia końcowego projektów.

  Czytaj więcej

 • Najlepsze praktyki w zakresie AKK

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem poświęconym dobrym praktykom w zakresie prowadzenia analiz kosztów i korzyści projektów transportowych.

  Czytaj więcej

 • 3 umowy z PO IiŚ

  W ostatnich dwóch tygodniach grudnia 2014 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie dla projektów: „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7"; „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu" oraz „Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej".

  Czytaj więcej

 • Grudziądz rozwija się z PO IiŚ

  "Budowa Trasy Średnicowej - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz" - odcinek 2" to projekt, dla którego 19 stycznia 2015 r. została podpisana umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podpisy pod nią złożyli Robert Malinowski - prezydent Grudziądza oraz Paweł Szaciłło - p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Czytaj więcej

 • Aktualizacja listy rankingowej Działania 8.2 POIiŚ - Drogi krajowe poza siecią TEN-T

  18 grudnia br. została zaktualizowana lista rankingowa dla konkursu w ramach działania 8.2.

  Czytaj więcej

 • By było bezpieczniej na drogach

  20 listopada 2014 roku została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu „Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego". Podpisy pod nią złożyli pani Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz pan Paweł Szaciłło, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Czytaj więcej

 • Nagroda dla inwestycji współfinansowanej z PO IiŚ

  Współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko projekt „Przebudowa drogi Krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - Południowa granica miasta - etap II" znalazł się w finaleOgólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku".

  Czytaj więcej

 • Nowe drogi w nowej perspektywie

  21 sierpnia 2014 r. p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło oraz zastępca generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Monika Milwicz podpisali umowę o dofinansowanie dla projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - Etap II".

  Czytaj więcej

 • Unijne wsparcie dla budowy Drogowej Trasy Średnicowej

  Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 otrzyma wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych została podpisana 8 sierpnia br. przez Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Gliwic oraz Pawła Szaciłło p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Czytaj więcej

 • Augustowska obwodnica z unijnym wsparciem

  24 lipca 2014 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa obwodnicy Augustowa". Podpisy pod nią złożyli pani Ewa Tomala - p.o. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pan Paweł Szaciłlo - p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Czytaj więcej

 • Koszalin z unijną dotacją drogową

  „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina" to kolejna inwestycja, która otrzymała wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Czytaj więcej

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci tent-t
Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżacych poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
previous arrow
next arrow
Slider
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry