Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Badania i ewaluacja

Co nowego?

Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF 25 sierpnia 2022 | Badania i ewaluacja
Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zleciło przeprowadzenie oceny wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Więcej arrow
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów 16 maja 2022 | Różne
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów

Wyniki analizy, które uzyskaliśmy wykorzystamy w związku z dążeniem do doskonalenia współpracy z beneficjentami i wnioskodawcami. Chcemy wdrożyć takie usprawnienia, by w sposób najbardziej efektywny i skuteczny wspierać Państwa w wykorzystaniu dostępnych w perspektywie 2021-2027 środków UE.

Więcej arrow
Analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie

W ramach badania zostanie podsumowana skuteczność i użyteczność dla osób z niepełnosprawnościami, projektów transportowych oraz zidentyfikowana ich użyteczności w kontekście realizacji polityk horyzontalnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej arrow
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach

Głównym celem badania jest dostarczenie wiedzy w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na efektywność, trwałość i skuteczność projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 w ramach VI OP (Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach) oraz V OP (Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura).

 

Więcej arrow

Ewaluacja to standard współczesnego zarządzania bazującego na wiarygodnych, empirycznych przesłankach (evidence-based policy). W lipcu 2016 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Rozwoju powierzyła Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) realizację zadań w zakresie ewaluacji sektora transportu.

Celem działań CUPT jest podnoszenie jakości i skuteczności interwencji publicznych w sektorze transportu w ramach PO IiŚ, PO PW i CEF. Rosnąca rola inwestycji infrastrukturalnych – zarówno w kontekście budowy międzynarodowej konkurencyjności Polski, jak i wielkości wsparcia unijnego, kierowanego do tej branży – pociąga za sobą konieczność oceny ich efektywności. Wskazane jest badanie długofalowego oddziaływania projektów, które powinno być oparte na danych teoretycznych oraz na faktycznych doświadczeniach wcześniej realizowanych inwestycji.

Bogaty warsztat badań ewaluacyjnych powinien dostarczać rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na najważniejsze potrzeby informacyjne instytucji i decydentów odpowiedzialnych za sposób wydatkowania krajowych i unijnych środków budżetowych.

W zależności od okresu w którym przeprowadzana jest ocena interwencji, badania ewaluacyjne mogą mieć charakter operacyjny tj. poprawiają skuteczność działań, jak i bieżące zarządzanie programem. Ewaluacja ex-post natomiast ma charakter podsumowujący, dokonujący całościowej oceny prowadzonej polityki publicznej w danym obszarze.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi własne badania ewaluacyjne w odniesieniu do wybranych kwestii (ewaluacja wewnętrzna), a także zamawia zewnętrzne ekspertyzy w zakresie ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna). Dodatkowo stosowany jest model hybrydowy. Forma ta polega na tym, ze za wykonanie danej ewaluacji odpowiadają eksperci wewnętrzni CUPT, pozostający w funkcjonalnej niezależności od podmiotów odpowiedzialnych za realizację POIiŚ głównie w kontekście działań programistycznych i wdrożeniowych. Są oni wspierani wycinkowymi analizami przez ekspertów zewnętrznych

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top