Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin
Zintegrowany Model Ruchu - logotyp

Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) jest pasażerskim modelem multimodalnym, który odwzorowuje Średni Dobowy Ruch Roczny (ŚDRR) pomiędzy wszystkimi gminami w Polsce w podziale na transport indywidualny i zbiorowy. który obejmuje połączenia kolejowe oraz autobusowe. W trakcie procesu obliczeniowego uwzględnia się wzajemne oddziaływanie konkurencyjnych środków transportu jakimi są komunikacja indywidualna oraz komunikacja zbiorowa. Jest to kluczowy element z punktu widzenia prognoz ruchu, gdzie możliwe jest równoległe uwzględnienie inwestycji drogowych oraz kolejowych. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sieci drogowej, w ZMR został dodatkowo ujęty ruch ciężarowy na drogach. W procesie wzajemnego oddziaływania poszczególnych środków transportu brane pod uwagę są kluczowe aspekty jakimi kierują się podróżni, czyli:

 • odległość podróży,
 • czas podróży,
 • poniesione koszty pieniężne.

Model odwzorowuje również:

 • siatkę połączeń lotniczych,
 • sieć żeglugi śródlądowej,
 • porty morskie i śródlądowe,
 • terminale intermodalne.

ZMR jest w pełni czterostopniowym modelem ruchu, który zawiera pełne obliczenia dla modeli bazowych oraz prognostycznych na następujących etapach:

 1. Generacja ruchu – określa ilość podróży pomiędzy gminami.
 2. Rozkład przestrzenny ruchu – określa ilość podróży pomiędzy każdą parą gmin.
 3. Podział zadań przewozowych – określa prawdopodobieństwo odbycia podróży komunikacją zbiorową oraz komunikacją indywidualną dla każdej pary gmin.
 4. Rozkład ruchu na sieć – wybiera trasy przejazdu dla wszystkich podróży między gminami , zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i komunikacji indywidualnej.

Opracowano model bazowy na rok 2015 wraz z aktualizacją na rok 2019. Modele prognostyczne na lata 2025 i 2030 zostały stworzone w oparciu o przyjęte i zweryfikowane założenia dla modeli bazowych. Modele prognostyczne zawierają analogiczną do modelu bazowego strukturę obliczeniową, czyli pełną procedurę obliczeniową dla modelu popytu oraz rozkładu ruchu na sieć.

 • 2025 – bliski wariant prognostyczny
 • BAU2030 – wariant referencyjny jako podstawa do stworzenia prognostycznych scenariuszy rozwojowych
 • 2030 – wariant prognostyczny zgodny z projektami dokumentów strategicznych

Przy opracowaniu prognozy na lata 2025 oraz 2030 uwzględniliśmy zmiany społeczno-demograficzne prognozowane na te lata. Dotyczy to przede wszystkich zmian w strukturze demograficznej Polski oraz zmian wynikających ze wzrostu PKB, jakim jest na przykład postrzegana wartość czasu.

ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Przy tak skonstruowanym narzędziu, ZMR umożliwia wsparcie ministerstw i innych instytucji, w tym spółek i organizacji, które świadczą usługi publiczne w sektorze transportu, w procesie planowania oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przygotowaliśmy ZMR również jako instrument wsparcia planowania na poziomie regionalnym i lokalnym, które może wynikać zarówno z modelu krajowego jak i powstających modeli regionalnych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top