Aktualności

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Obecnie CUPT realizuje następujące badania:

1. Badanie wewnętrzne: Ocena wpływu projektów transportowych zrealizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami

Centrum Unijnych Projektów Transportowych realizuje Badanie pn. Ocena wpływu projektów transportowych zrealizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami. 
Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami jest uzależnione od wielu czynników. Powszechnie wskazuje się, iż niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu eliminację barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych. W kontekście działań CUPT równość osób z niepełnosprawnościami to przede wszystkim kwestia zapewnienia dostępu do infrastruktury na równych zasadach. 

Sektor transportu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywy finansowej na lata 2007-2013 korzystał z największej puli środków finansowych dostępnych w ramach PO IiŚ. Zrealizowano szereg inwestycji poprawiających polską sieć transportową. Mając na względzie stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji na każdym etapie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 oraz PO PW 2014-2020 CUPT chce zbadać jaki wpływ miały projekty transportowe zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej na komfort życia ludzi z niepełnosprawnościami, w tym o ograniczonej możliwości poruszania się. 
W ramach badania zostanie dokonane podsumowanie skuteczności i użyteczności projektów transportowych oraz identyfikacja ich użyteczności w kontekście realizacji polityk dotyczących osób z niepełnosprawnościami, w tym o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • ocena projektów transportowych realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 oraz innych programów/mechanizmów komplementarnych z PO IiŚ w kontekście sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych określonych w Rozporządzeniu 1303/2013 dotyczących promowania zasad niedyskryminacji oraz dostępności.
  • ocena wpływu zrealizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 inwestycji transportowych na mobilność osób z niepełnosprawnościami.
  • ocena wpływu projektów transportowych podejmowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podczas ich przemieszczania się środkami transportu publicznego.

Obok założeń badania, mających na celu ocenę projektów i ich wpływu na życie osób z niepełnosprawnościami istotnym wydaje się być aspekt sformułowania rekomendacji nie tylko dla PO IiŚ 2014-2020. W chwili zakończenia ww. badania rekomendacje dla bieżącego okresu programowania będą użyteczne jedynie w kwestii operacyjnej. Konieczne jest sformułowanie rekomendacji wykraczających poza rok 2020, tak, by były one użyteczne w dalszej perspektywie czasowej. Dodatkowo rozważane będzie, czy rekomendacje powinny ograniczyć się tylko do PO IiŚ, ponieważ mechanizmy, które sprawdziły lub sprawdzają się w ramach zarządzania PO IiŚ mogą okazać się uniwersalne dla pozostałych Programów Operacyjnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Celem dodatkowym jest upowszechnienie informacji na temat zmian w dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli to na zwrócenie uwagi na ten ważny problem i mamy nadzieję, przysłuży się do rozwiązania kwestii, które wymagają znalezienia rozwiązań. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza organizacje pozarządowe (związki, stowarzyszenia, fundacje), których celem statutowym jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami do przekazywania swoich sugestii w tej kwestii na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia