Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie? – 1 lipca 2020 r.

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Kolejne spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się 1 lipca br. pod hasłem Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie?. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia sanitarne było to drugie spotkanie zorganizowane on line. Wzięło w nim udział ponad 80 osób - teoretyków i praktyków, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu.  

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: kontekst szansy i kontekst wyzwania. Był to jednak podział tylko na potrzeby agendy. W toku prezentacji i 3 paneli eksperci potwierdzili, że szans i wyzwań nie da się od siebie oddzielić w przypadku transportu intermodalnego. Podczas spotkania zastanawiano się na co szansą dla Polski jest transport intermodalny i jakie ta szansa stawia wyzwania przed wszystkimi interesariuszami. Dzięki udziałowi przedstawiciela Portu w Hamburgu można je było porównać z wyzwaniami, które stoją przed jednym z największych portów w Europie.

Polska jako kraj tranzytowy powinna być szlakiem transportowym zarówno w ruchu na linii Północ-Południe, jak i Wschód-Zachód. Przez nasz kraj przebiegają prawie wszystkie korytarze transportowe. Udział przewozów intermodalnych jest jednak za niski w porównaniu z potencjałem, jaki ma Polska. Co prawda rok do roku rośnie w Polsce udział w rynku transportu intermodalnego. W toku prowadzonych dyskusji zastanawiano się co można zrobić, aby to zmienić. Podczas spotkania nie zabrakło także rozważań jak transport intermodalny poradził sobie z sytuacją w czasie epidemii COVID-19.

Jedną z prezentacji stanowiły wnioski z projektu TRANS TRITIA dotyczącego poprawy koordynacji i planowania transportu towarowego na obszarze TRITIA.

Niewątpliwie ważną częścią była również dyskusja w ramach panelu pn. Pytanie otwarte: Dobry program rozwoju transportu intermodalnego? podczas którego zastanawiano się nad wizją programu rozwoju transportu intermodalnego i aspektami, które taki program powinien zawierać.

  • Agenda spotkania
  • Prezentacje:
    • dr hab. Arkadiusz Kawa - Dyrektor - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
    • Aleksandra Krawucka - Trans Tritia Project Manager
  • Podsumowanie spotkania
Załączniki:
Pobierz plik (Kawa_Arkadiusz_Intermodal.pdf)Kawa_Arkadiusz_Intermodal.pdf 1816 kB2020-07-28 09:56
Pobierz plik (TRANS TRITIA_Transportowe Obserwatorium Badawcze_01.07.2020.pptx)TRANS TRITIA_Transportowe Obserwatorium Badawcze_01.07.2020.pptx 2491 kB2020-07-28 09:57
Pobierz plik (podsumowanie_TOB-intermodal.pdf)podsumowanie_TOB-intermodal.pdf 597 kB2020-07-28 09:57
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia