Wydarzenia

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Seminarium pn. "Ewaluacja - obowiązek czy istotny element wzmacniania jakości interwencji publicznych?"

27 kwietnia 2017 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało seminarium pn. "Ewaluacja - obowiązek czy istotny element wzmacniania jakości interwencji publicznych?". Wydarzenie poświęcone zostało polityce transportowej opartej na dowodach i roli ewaluacji w procesie oceny wpływu interwencji publicznych.

Podczas seminarium szeroko dyskutowano nt. założeń badawczych i metodyki pomiaru wpływu inwestycji infrastrukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, strony rządowej, Jaspers oraz niezależni eksperci branżowi w tym, przedstawiciele środowiska naukowego. Debata skoncentrowana była w głównej mierze na barierach organizacyjnych i ograniczeniach badawczych, a także na wyzwaniach i szansach dla ewaluacji wpływu w perspektywie 2014-2020. W dyskusjach panelowych rozmowy toczyły się także wokół jakości oceny interwencji publicznej w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego, a także możliwości zastosowania ewaluacji do zwiększania efektywności inwestycji infrastrukturalnych na obszarach miast i aglomeracji.

Konkluzją z dyskusji było m.in. przekonanie, iż metodyki badania na poziomie krajowym, na poziomie regionalnym i na poziomie poszczególnych miast i ośrodków metropolitalnych powinny współpracować ze sobą - na zasadzie naczyń połączonych. W badaniach typu Krajowe Badania Ruchu w miastach powinno się korzystać z metodyki opracowanej na poziomie krajowym i uszczegóławiać danymi zebranymi na poziomie lokalnym. Pożądane jest stworzenie procedury i jednolitych zasad pozwalających, aby badania, w oparciu o zestandaryzowaną metodykę zbierania i analizy danych pierwotnych i wtórnych, można było porównywać ze sobą i agregować na poziom krajowy.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi prezentacjami uczestników paneli dyskusyjnych oraz mindmapami obrazującymi ich przebieg.

Pełna relacja filmowa z seminarium oraz krótki film podsumowujący znajdują się tutaj

Próbę podsumowania dyskusji zawiera natomiast publikacja pokonferencyjna pt. Ewaluacja wpływu programów transportowych - teoria i praktyka.

Konferencja pn. "Transport na miarę. W poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ 2014–2020"

O najnowszych trendach wśród metod stosowanych w badaniach ewaluacyjnych w transporcie, jakości zbierania i analizy danych, dyskutowano podczas kolejnej już konferencji organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wydarzenie, które odbyło się 12 grudnia br. w Warszawie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT w wystąpieniu otwierającym podkreślił wagę rozmów i tworzenia przestrzeni do czerpania wzajemnych inspiracji w obszarze badań transportowych.

Dzisiejsza konferencja to kolejne wydarzenie CUPT, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie próby poszukiwania standardów i metod oceny efektów realizacji miejskich projektów transportowych.

IGNF4299

Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, zaznaczył istotną rolę badań w określaniu strategii wizji polityki transportowej w kolejnej perspektywie finansowej.

Cieszę się, że już nikt nie zadaje sobie pytania – czy badać? Dziś zastanawiamy się – jak to robić. Dobrze, że będziemy mogli być lepiej przygotowani do programowania nowej perspektywy finansowej.

Według Dyrektora Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jarosława Orlińskiego, należy skoncentrować się na tych strategiach, które dadzą najlepszy efekt w zakresie zrównoważonej miejskiej polityki transportowej.

IGNF4290

Podczas pierwszej sesji analizowano podejście instytucjonalne w kontekście badań – w tym efekty inwestycji oraz ocenę długoterminowego wpływu dużych projektów transportowych na infrastrukturę, emisję i zatłoczenie dróg.

W drugiej sesji, uwaga została poświęcona praktycznemu wymiarowi prowadzenia badań. Miedzy innymi przedstawiono wyniki analizy długoterminowego wkładu dużych projektów w sektorze transportu, dyskutowano o doświadczeniach z realizacji przeprowadzonych badań i pomiarów ruchu, a także wykorzystaniu narzędzi Big Data w konstruowaniu rozwiązań transportowych.

Podczas konferencji odbyły się również dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, nauki i biznesu oraz zarządców transportu miejskiego, podczas których zaprezentowano też wyniki analizy i pilotażu zleconego przez CUPT.

CUPT panel1Tematem pierwszego panelu były wyzwania związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych pozyskiwanych w badaniach. Pojawiły się pytania: Jak zadawać celne a dobre pytania badawcze, jakie źródła danych i do jakich celów można je wykorzystywać w analizie potrzeb transportowych mieszkańców miast. W drugim panelu dyskusyjnym, rozmowy zostały ukierunkowane na zagadnienia związane z podnoszeniem jakości ewaluacji zgodnie z nowymi trendami badawczymi oraz wyzwaniami w zakresie tworzenia metodologii na potrzeby oceny efektu wpływu interwencji publicznych w obszarze transportu miejskiego.

CUPT panel2Zapis video przebiegu wydarzenia dostępny jest na kanale CUPT na YouTube.

Wydarzenia

CUPT rysunek2CUPT rysunek2

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry