Wdrażanie projektów unijnych w czasie pandemii: informacje dla beneficjentów - aktualizacja 04.05.2020 r.

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

CUPT we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce prowadzi intensywne prace mające na celu wypracowanie rozwiązań dostosowujących system wdrażania funduszy unijnych w sektorze transportu do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie, które zawarte zostały w piśmie z dn. 3 kwietnia 2020 r. od Pani Joanny Lech, p.o. Dyrektora CUPT do Beneficjentów środków unijnych w sektorze transportu.

Pismo CUPT do Beneficjentów - sytuacja pandemii

Załącznik do pisma - wytyczne KE zamówienia publiczne - COVID-19

 

Aktualizacja, 8.04.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami zawartymi w piśmie z dn. 8.04 od Pani Joanny Lech, p.o. Dyrektora CUPT do Beneficjentów środków unijnych w sektorze transportu. Aktualizacja dotyczy w szczególności:

  • możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19),
  • zgody udzielonej przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ 2014-2020 na wydłużenie terminu składania wniosków o płatność w systemie SL2014,
  • doprecyzowania informacji przekazanych w poprzednim piśmie odnośnie wymogu przesyłania dokumentacji do CUPT.

Pismo CUPT nr 2 do Beneficjentów - sytuacja pandemii

 

Aktualizacja, 04.05.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami zawartymi w piśmie z dn. 4.05 od Pani Joanny Lech, p.o. Dyrektora CUPT do Beneficjentów środków unijnych w sektorze transportu. Aktualizacja dotyczy w szczególności:

  • wytycznych KE w sprawie uproszczeń, jakie przewidują obowiązujące ramy prawne UE w zakresie zamówień publicznych, a które dotyczą przede wszystkim możliwości udzielania zamówień w przypadku zaistnienia tzw. pilnej konieczności (tryb przyspieszony w procedurze otwartej i ograniczonej oraz procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia),
  • rozwiązań krajowych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 694),
  • wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalenej.

Pismo CUPT nr 3 do Beneficjentów_Sytuacja pandemii

Wytyczne KE_zamowienia publ_COVID-19

Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia