Kwalifikowalność kosztów operacyjnych bez zmian

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Stanowisko IK UP ze względu na horyzontalny charakter zagadnienia może być zastosowane również w projektach POIiŚ. W opinii IZ POIiŚ kwalifikowalność kosztów operacyjnych, polegających m.in. na dezynfekcji wagonów, dworców, zakupie środków ochrony osobistej już na etapie eksploatacji projektu, jest możliwa, ale uzależniona od ich uwzględnienia w zakresie rzeczowym projektu. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o tego rodzaju wydatki powinno być uzasadnione wystąpieniem siły wyższej, a właściwa instytucja powinna ocenić ich niezbędność dla realizacji projektu.

Pozostają w mocy zmiany i zawieszenia w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wprowadzone 19 maja br.

W załączeniu pisma:

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (DPP-VI.7610.2.2020.DS)

Do beneficjentów CUPT (DAP-WPW.50.1.2020)

1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu
okładka

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia