Events from Szkolenia - CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, iż beneficjenci spełniający kryterium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj. pracownicy administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego zajmujący się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu on-line, który dotyczy zmów przetargowych.

Platforma on-line jest dostępna pod adresem: www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl

Zawiera pięć modułów szkoleń dotyczących zmów przetargowych oraz sposobów ich wykrywania w postępowaniach przetargowych.

Szkolenia wyjaśniają m.in.:
• czym są zmowy przetargowe,
• jakie istnieją mechanizmy ich zawierania,
• jak zwalczać tego rodzaju porozumienia,
• jakie są metody wykrywania zmów przetargowych.

Każdy kurs kończy się testem. Po zakończeniu wszystkich modułów i zdaniu testu końcowego możliwe jest uzyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu!

 

10 482 pl events25d2fc1c527c53dce736c2cee40a1717