In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Delegacja z Ukrainy w CUPT - CUPT

 

W dniu 6 września 2017 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych po raz drugi miało przyjemność gościć przedstawicieli delegacji ukraińskiej. Podczas seminarium goście mogli dowiedzieć się o sposobie organizacji systemu wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz zasadach ich wdrażania.

W skład delegacji ukraińskiej weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele administracji regionalnej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne aspekty związane z procesem aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na wyraźną prośbę delegacji ukraińskiej, wiele uwagi poświęcono projektom konkursowym, kryteriom wyboru, zasadom organizowania konkursów oraz monitorowaniu przygotowania i realizacji projektów. Wskazane zostały przykłady zrealizowanych projektów konkursowych oraz dobre praktyki wynikające z ich wdrożenia.

Ponadto omówione zostały główne założenia dotyczące przygotowania analiz kosztów i korzyści, w tym zakres dokumentacji podlegającej analizie oraz aspekty kontroli projektów, w tym kontroli procedur udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów środków UE. Seminarium spotkało się z żywym zainteresowaniem przedstawicieli delegacji ukraińskiej.

Spotkanie w CUPT zostało zorganizowane przy współudziale Ministerstwa Rozwoju w ramach warsztatów na temat instrumentów wdrażania strategii. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat zarządzania strategicznego rozwojem i mechanizmów realizacji polityki regionalnej.

phoca thumb m ukraina 1phoca thumb m ukraina3phoca thumb m ukraina4

do wstawienia 1 copydo wstawienia 2phoca thumb m ukraina9

                                     

Zdjęcia: CUPT

 

okladkabiul copy copy
marzec 2021
okładkabiuletyn