In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Delegacja gruzińska z wizytą w CUPT - CUPT

 

W dniu 24 października CUPT gościło delegację z Gruzji, w tym przedstawicieli gruzińskiej administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za przygotowywanie i realizację projektów infrastrukturalnych.

Spotkanie w CUPT było elementem kilkudniowej wizyty studyjnej, która odbywa się w ramach projektu pn. „Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej.

To już druga wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Polsce. Pierwsza odbyła się w czerwcu tego roku także z udziałem ekspertów CUPT, którzy w trakcie obu spotkań podzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wspierania polskich inwestycji transportowych, finansowanych z funduszy europejskich. Dzisiejsze spotkanie było poświęcone w szczególności metodom oceny wniosków o dofinansowanie projektów pod względem zgodności z prawem ochrony środowiska oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

W trakcie pobytu w Polsce, poza wizytą w CUPT, zaplanowano spotkania w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, oczyszczalni ścieków „Czajka”, Urzędzie Morskim w Gdyni, Porcie w Gdańsku i schronisku miejskim „Na Paluchu”.

Główny cel w/w projektu to zwiększenie potencjału gruzińskiej administracji na poziomie centralnym i lokalnym w zakresie identyfikacji i przygotowania projektów infrastrukturalnych. Podstawowym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy między Polską i Gruzją (tzw. współpraca bliźniacza). W toku różnych projektowych działań (m.in. szkoleń i wizyt studyjnych) rekomendowana jest implementacja standardów europejskich w zakresie nie tylko procesu inwestycyjnego, ale i planowania przestrzennego. Poprzez transfer wiedzy z Polski i innych krajów UE gruzińskie samorządy mają szansę stworzyć korzystniejsze warunki dla inwestycji także w sektorze prywatnym.

Poszczególne etapy i rezultaty w/w projektu prezentuje poniższa infografika:

DqRJgzJXgAAPiC5.jpg large

okladkabiul copy copy
marzec 2021
okładkabiuletyn