Publikacje

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Inteligentne Systemy Transportowe: czym są i jak je wdrażać? Zapraszamy do lektury podręczników ITS

Cztery podręczniki, które udostępniamy poniżej w wersji elektronicznej, stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Znajdziecie tu Państwo informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS. Publikacje polecamy w szczególności Beneficjentom programów unijnych, ale także wszystkim zainteresowanym ITS.

Podręcznik nr 1 - Opis metodyki opracowania architektury ITS
Wyjaśniamy, czym jest Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME), podpowiadamy, jak przygotować się do opracowywania architektury ITS. W podręczniku opisujemy m.in. perspektywy i poziomy w architekturach ITS oraz powiązane z nimi modele i standardy. Prezentujemy elementy Architektury FRAME, metodykę pracy z Architekturą FRAME i proces opracowywania architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych FRAME.

Podręcznik nr 2 - Opis dobrych praktyk wdrożeniowych
Dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami i rekomendujemy skuteczne rozwiązania. Dobre praktyki usystematyzowaliśmy, przyporządkowując je poszczególnym fazom realizacji projektu: od inicjacji, poprzez planowanie, projektowanie, implementację, aż do eksploatacji gotowego systemu. Piszemy m.in. o modelach prawno-organizacyjnych, instrumentach i narzędziach planowania, finansowania oraz kontroli inwestycji, a także o zarządzaniu projektem i wyborze wykonawcy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa zamówień publicznych.

Podręcznik nr 3 - Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych
Objaśniamy zasady polityki transportowej Unii Europejskiej i akty prawne UE, które regulują działania w obszarze ITS, oraz skutki transpozycji europejskich regulacji do prawa polskiego. Omawiamy trudności, które hamują rozwój systemów ITS w Polsce, wynikające m.in. z obowiązku ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Piszemy też m.in. o związkach systemów ITS z infrastrukturą krytyczną państwa i zawartych w ustawie o drogach publicznych zasadach dotyczących wyboru i wdrażaniem aplikacji oraz usług ITS.

Podręcznik nr 4 - Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Doradzamy, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na inteligentne systemy transportowe. Szczegółowo analizujemy m.in. wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w kontekście norm i specyfikacji technicznych, prezentujemy struktury wymiany danych i architekturę przepływu danych w systemach ITS oraz wybrane protokoły komunikacyjne.

Przygotowane przez CUPT podręczniki uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, m.in. prof. Mirosława Siergieczyka z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i dr. inż. Jacka Oskarbskiego, Kierownika Działu Inżynierii Transportu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Opracowanie podręczników było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

fundusze
znak barw rp poziom bez ramki rgb engl
f logo u
unia

The website is co-funded from the Cohesion Fund within the framework of the Operational Programme Infrastructure and Environment and from the European Regional Development Fund in the framework of The Operational Programme Eastern Poland.