Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030 - CUPT

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu pn. Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km. Na realizację Programu rząd przeznaczy 28 mld zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu. Jego realizacja przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe.

Szczegóły przyjętego dokumentu znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-z-akceptacja-rzadu

 

Minister Infrastruktury działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), informuje o przystąpieniu do realizowanego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procesu udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dla projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Informujemy, że na obecnym etapie można zapoznać się z następującymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie:

Projekt dokumentu strategicznego „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”

pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

pismem Głównego Inspektora Sanitarnego

Przedmiotowe stanowiska zostały wydane w związku z art. 53 ust.1 w/w ustawy.

O kolejnych etapach przedmiotowej procedury SOOŚ będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową CUPT.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 poddana jest konsultacjom społecznym.

Termin konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” : 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r. (zakończone)