logo

Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2007-2013

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna realizację „Badania ex-post wsparcia sektora transportu  w POIiŚ 2007-2013".

Transport jest jednym z ważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy kraju i zdecydowanie wpływa na życie społeczeństwa. Celem niniejszego badania jest kompleksowe podsumowanie oraz ocena skuteczności i użyteczności zrealizowanych inwestycji transportowych w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wyniki zostaną przekazane Komisji Europejskiej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety i odesłanie go do 6 grudnia 2016 r. w formie elektronicznej na adres:  eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl lub papierowej na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

Dane przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu, zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Państwa udział w badaniu jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z badania wyników. Dlatego zachęcamy do poświęcenia czasu na wypełnienie kwestionariusza ankiety.

 

Pliki do pobrania

biprss