Konferencja : „Infrastruktura Transportowa Finansowana z Funduszy Unijnych Akceptowalna Społecznie

Konferencja : „Infrastruktura Transportowa Finansowana z Funduszy Unijnych Akceptowalna Społecznie

28 Październik 2021

W on-line

Wysłany przez Aleksandra Smolińska

Kategorie: Organizowane przez CUPT

Hits: 304


  • Celem Konferencji jest upowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych, promowanie nowoczesnych technik partycypacji społecznej, wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, prowadzenia konsultacji społecznych na różnych szczeblach zarządzania, szczególnie w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
    i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) czy innych o zbliżonej tematyce (Funduszy Europejskich)