Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej"

Seminarium Naukowo-Techniczne  „Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej"

Od 21 Październik 2021 08:00 do 22 Październik 2021 18:00

W on-line

Wysłany przez Aleksandra Smolińska


Celem seminarium jest wymiana myśli naukowej, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze nowych uwarunkowań prawnych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych funkcjonowania infrastruktury kolejowej w ramach Europejskiego Roku Kolei. Zakres tematyczny seminarium obejmuje problematykę bocznic kolejowych oraz terminali intermodalnych, stanowiących istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele praktyki gospodarczej, naukowcy oraz specjaliści z dziedziny kolejnictwa, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych
w transporcie kolejowym.

Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej.