Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

Składanie wniosku konkursowego

Status konkursu
ikona - Nabór wniosków zakończony Nabór wniosków zakończony
ikona - Nabór wniosków trwa Rozpatrywanie wniosków
E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | Komponent E
Składanie wniosku

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie Konkursu, w terminie od 17.04.2023 r. do 17.05.2023 r.

Pytania dotyczące procedury wyboru przedsięwzięć oraz składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach konkursu można przesyłać na email: kpo_autobusy@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 12.05.2023 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Informujemy, że w oparciu o zapisy par. 6 ust. 7 Regulaminu konkursu, JW za zgodą IOI obniża próg punktów merytorycznych I stopnia, o którym mowa w par. 6 ust. 6 lit. b) Regulaminu, z 60% do 38%.

Dla Beneficjenta

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top