Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Składanie wniosku konkursowego

Status konkursu
info Nabór wniosków zakończony
 - Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygnięty
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | Priorytet III
Składanie wniosku

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; 22 262 05 00

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: konkursBRD@cupt.gov.pl

Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15.03.2022
Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

W związku z zakończeniem weryfikacji Wniosków, złożonych w ramach konkursu CUPT opracowało Listę Rankingowa projektów.
Przekazaliśmy ją do akceptacji IZ POIiŚ.

Obecnie trwają procedury weryfikacyjne po stronie Instytucji Zarządzającej.

Pisma informujące o wyniku weryfikacji przekażemy do Państwa po zatwierdzeniu przez IZ POIiŚ Listy Rankingowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

Na podstawie otrzymanej z IZ PO IiŚ akceptacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, w Działaniu 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”, Dyrektor CUPT zatwierdziła Listę ocenionych projektów i tym 24.11.2022 r. przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty.

Lista rankingowa

Lista KOP

Dla Beneficjenta

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top