Nabór wniosków

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

pois

ue
POIiS
5.1
Status
  • Zakończone
Od
2016-11-29
do
2017-05-28

Nabór wniosków na projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

Aktualizacja 02.05.2018 r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T, w tym także zakończeniem procedury odwoławczej, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Zaktualizowana lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Załącznik do pobrania (poniżej): lista rankingowa (Lista_rankingowa_nr_POIiŚ.5.1.1.16_aktualizacja_1__copy.xls)

Aktualizacja 31.01.2018 r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T, przedstawiamy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 31 stycznia 2018 r.

Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Załączniki do pobrania (poniżej): lista rankingowa, lista członków Komisji Oceny Projektów.

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 24.01.2018 r.

W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 określonym w piśmie znak DPI-XVI.7611.1.8.2018.JT z dnia 19 stycznia 2018 r. w dniu 24 stycznia 2018 r. wprowadzono zmianę w §1 ust. 7 Regulaminu Konkursu – Konkurs Nr POIiŚ.5.1/1/16 i w Załączniku nr 8 do ww. Regulaminu w zakresie zmniejszenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs z 850 000 000,00 zł. do kwoty 653 730 052,05 zł.

Zmiana Regulaminu Konkursu pozostaje bez wpływu na proces przebiegu samego konkursu. Nie narusza również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

 

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 6.11.2017 r.

W związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie o 30 dni terminu oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie, w dniu 6 listopada 2017 r. wprowadzono zmianę Regulaminu Konkursu Nr POIiŚ.5.1/1/16 oraz Konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16.w kontekście Załącznika Nr 7 Harmonogram konkursu Nr POIiŚ.5.1/1/16 oraz Załącznika Nr 7 Harmonogram konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16 dla POIiŚ 2014-2020, co spowodowało:
1. Zastąpienie starego Zal_7_Harmonogram_konkursu_5_1_2016_10_20 nowym Zal_7_Harmonogram_konkursu_5_1_2017_11_06;
2.. Zastąpienie starego Zal_7_Harmonogram_konkursu_5_2_tabor_2016_10_20 nowym Zal_7_Harmonogram_konkursu_5_2_tabor_2017_11_06;
Zmiana załączników pozostaje bez wpływu na proces przebiegu samego konkursu. Nie narusza również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

 

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 30.10.2017 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, w dniu 30 października 2017 r. wprowadzono zmianę Regulaminu Konkursu w zakresie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie dla POIiŚ 2014-2020, co spowodowało:
1. Wprowadzenie nowego Załącznika 6 wzoru umowy o dofinansowanie tj. plik: Zal_6_Umowa_o_dofinansowanie_Transport_NPJB_WZOR-zmiana-30-10-2017.rtf;
2. Wykreślenie Załącznika nr 14 do umowy o dofinansowanie - Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów – do umowy o dofinansowanie;
3. Wprowadzenie nowego wzoru Załącznika Nr 7 do umowy o dofinansowanie – Opis Projektu tj. plik: 7_Zalacznik_do_umowy_Opis_Projektu-zmiana-30-10-2017.xls;
4. Dodanie wzoru Załącznika nr 15 do umowy o dofinansowanie - Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 tj. plik: 15_Zalacznik_do_umowy_Szczególowe_warunki_kawlifikowalnosci-zmiana-30-10-2017.xls.

Zmiana załączników dotyczących umowy o dofinansowanie pozostaje bez wpływu na proces przebiegu samego konkursu. Nie narusza również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

 

DLA KOGO?

Konkurs w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna - kod 116, kod 117); 
  • spółek powołanych specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO - rolling stock leasing companies) (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich związków i porozumień, lub działających w ich imieniu jednostek i spółek specjalnego przeznaczenia (forma prawna - kod 403, kod 430 kod 431).

NA CO?

Dofinansowaniu podlegają projekty przyczyniające się w największym stopniu do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 5.1 zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Działanie objęte konkursem obejmuje projekty mające na celu:unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, w sieci TEN-T, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe).

Dofinansowany tabor będzie wykorzystywany na obszarze, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej. Zakupiony lub zmodernizowany tabor będzie poruszał się po liniach kolejowych, wśród których minimum 60% ich długości leży w sieci TEN-T.

KIEDY?

Termin składania wniosków od 30.11.2016 r. do 31.05.2017 r.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Więcej informacji, m.in. ogłoszenie o konkursie i jego regulamin, znajdziesz na stronie internetowej www.cupt.gov.pl w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków"

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00, fax 22 262 05 01Cezary Olszanka tel. +48 22 26 20 624 oraz Małgorzata Rabczuk-Żmuda tel. +48 22 26 20 698e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POIiS
5.2
Status
  • Zakończone
Od
2016-11-29
do
2017-05-29

Filtr

Status
Pokaż według
Oś priorytetowa
Temat
Działania

Aby wyświetlić wszystkie nabory, wyczyść filtry.

Przewiń do góry