Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Biuletyn CUPT

Katalog - Numer 1/2024
Numer 1/2024
W NUMERZE:
Wydarzenia CUPT: Seminarium naukowe „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach?” oraz konferencja „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”
SOOS-y do transportu – przepis na dobre i szybkie postępowanie w sprawie środowiskowej oceny projektów dokumentów strategicznych (cz.1)
Jak dobrze zaplanować i opisać działania związane z równością w dostępie do transportu finansowanego z funduszy UE?
Nowe Horyzonty Rozwoju Infrastruktury Lotniczej - CUPT zamyka nabór na innowacyjne projekty.
43 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 4/2023
Numer 4/2023
W NUMERZE:
350 mld złotych dobrze zainwestowane w polski transport.
Eksperci CUPT na forum TAIEX.
Kolejny rok Transportowego Obserwatorium Badawczego.
Dostępność w transporcie w 2023 roku to równość i niedyskryminacja w transporcie w 2024 roku.
Həyata Yol Ver! Life comes first on the road! Życie ma pierwszeństwo na drodze! 13 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 3/2023
Numer 3/2023
W NUMERZE:
Trako 2023: Uczta dla pasjonatów kolei
Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
Indeksacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych
Wpływ transportu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej na aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami – wyniki badań Centrum Unijnych Projektów Transportowych
9 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 2/2023
Numer 2/2023
W NUMERZE:
Jak spacer po mieście może wspierać udział mieszkańców w projektowaniu inwestycji z dofinansowaniem UE?
Udział Departamentu Kontroli i Audytu CUPT we współpracy międzynarodowej
KPO: priorytety działań i inwestycje dla przyszłości Polski
FEnIKS: Oddziaływanie projektów transportowych na grupy narażone na dyskryminację ze względu na różne przesłanki
Ukraina – UE - Solidarity Lanes – 32. spotkanie transportowego obserwatorium badawczego
16 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 1/2023
Numer 1/2023
W NUMERZE:
Głos społeczeństwa w projektowaniu inwestycji z dofinansowaniem UE
Razem dla poprawy bezpieczeństwa na drogach w Azerbejdżanie
Realizacja zasad i warunków równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 jako jeden z obowiązków dla wszystkich
Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych
5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 5/2022
Numer 5/2022
W NUMERZE:
Sankcyjne przesłanki wykluczenia wykonawców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wymiar unijny i krajowy
Realizacja zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach, dla których CUPT pełni funkcję instytucji pośredniczącej
15 lat z funduszami za pan brat – relacja z konferencji
Jesienne otwarcie. CEF2 nabiera tempa
Dostępność wczoraj, dziś i .... jutro – efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - podsumowanie konferencji
11 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 4/2022
Numer 4/2022
W NUMERZE:
Dekarbonizacja transportu - cel na 2050 rok
Umowa ramowa - jako szczególny instrument udzielania zamówień
Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich
5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 3/2022
Numer 3/2022
W NUMERZE:
Miejski transport elektryczny jest na plus?
Technologie wodorowe w projektach transportowych współfinansowanych ze środków unijnych-relacja z konferencji
Prawo opcji w zamówieniach publicznych
Mowa osób głuchych
5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 2/2022
Numer 2/2022
W NUMERZE:
Udział społeczeństwa w implementacji polityki spójności
Podsumowanie pilotażu KE z udziałem CUPT
Klauzule zakazane w u mowach na zamówienia publiczne
Jak nas postrzegają? Wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów POIiŚ i POPW
Europejski Akt Dostępności - po myśl już dzisiaj 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Numer 1/2022
Numer 1/2022
W NUMERZE:
Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych
Dostępne Pomorze na fali – rozmowa z Marcinem Stefańskim, prezesem Innobaltica sp. z o.o.
SUMP: konferencja podsumowująca I etap Pilotażu
15 lat z Funduszami UE na transport 7 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Grudzień 2021
Grudzień 2021
W NUMERZE:
EU for Smart Mobility
Każdy z nas jest inny – czyli uwzględniamy wszystkich w transporcie publicznym
Efekty realizacji projektów intermodalnych w 2021 r.
Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) na przełomie dwóch perspektyw finansowych 6 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Październik 2021
Październik 2021
W NUMERZE:
CUPT na 14. Międzynarodowych Targach TRAKO 21-24.09
Transport publiczny w mieście oczami wózkowiczki i wózkowicza
Self-cleaning, czyli jak odzyskać utraconą wiarygodność? 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Sierpień 2021
Sierpień 2021
W NUMERZE:
Mówimy głośno o cichych hamulcach
Rozmowa z dr. inż. Ignacym Górą – Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego o Europejskim Roku Kolei i projektach bezpieczeństwa na kolei
Dostępność w zamówieniach publicznych – nowe obowiązki
Modernizacja Kanału Gliwickiego dzięki Funduszom Europejskim 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Czerwiec 2021
Czerwiec 2021
W NUMERZE:
Fundusze europejskie pomagają kolei w zapewnieniu dostępności
PORT GDYNIA – nowoczesność i ekologia w porcie morskim na przykładzie nowego terminala promowego
Cykl „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce” – podsumowanie pierwszego półrocza 2021 6 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Kwiecień 2021
Kwiecień 2021
W NUMERZE:
Jak pracuje CUPT czyli o Funduszach Europejskich od kuchni
Co tej wiosny piszczy w....CEF
Dostępne systemy informacji pasażerskiej według beneficjenta Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Tramwajów Warszawskich sp. z o.o. 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Marzec 2021
Marzec 2021
W NUMERZE:
Koszty angażowania personelu w projektach UE
Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami z transportu publicznego według prawa 1 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Luty 2021
Luty 2021
W NUMERZE:
Umowa Partnerstwa jako podstawa programowa nowej perspektywy finansowej
Ty mnie widzisz – ja Ciebie nie - ale też chcę korzystać z transportu publicznego
CUPT wspiera zwiększenie udziału społeczeństwa w implementacji polityki spójności 1 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Styczeń 2021
Styczeń 2021
W NUMERZE:
Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego
Zintegrowany Model Ruchu - model prognostyczny
Osoby starsze też podróżują transportem publicznym
Sygnaliści pod ochroną – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych i prywatnych 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Grudzień 2020
Grudzień 2020
W NUMERZE:
Wątpliwości w zakresie Prawa zamówień publicznych. Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom?
O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce – podsumowanie 2020 r. 1 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Listopad 2020
Listopad 2020
W NUMERZE:
Ewaluacja da się lubić
Jakość kolei to też dostępność dla podróżnych z niepełnosprawnościami 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Październik 2020
Październik 2020
W NUMERZE:
Zintegrowany Model Ruchu
Rower nie pyta o wiek
Konflikt interesów – jak należy go rozumieć i co zrobić żeby mu zapobiec 6 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Wrzesień 2020
Wrzesień 2020
W NUMERZE:
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – co nowego?
Transport dostosowany dla osób niewidzących i słabowidzących 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Sierpień 2020
Sierpień 2020
W NUMERZE:
Wsiąść do pociągu niekoniecznie byle jakiego
Wakacje z dostępnością ale nie od dostępności 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Lipiec 2020
Lipiec 2020
W NUMERZE:
Transport intermodalny w Polsce szansą czy wyzwaniem?
Dostępny dla wszystkich dźwięk w transporcie 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Czerwiec 2020
Czerwiec 2020
W NUMERZE:
Smart informacja w mieście i jego transporcie
„O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce” - podsumowanie pierwszego półrocza cyklu 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Maj 2020
Maj 2020
W NUMERZE:
Straż pożarna i policja dostały ponad 110 milionów złotych z UE na walkę z COVID-19
Dostępna kolej - wywiad z Mirosławem Antonowiczem, Członkiem Zarządu PKP S.A.
Cykl „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce” w czasie pandemii 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Kwiecień 2020
Kwiecień 2020
W NUMERZE:
COVID-19: informacje dla Beneficjentów
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 - analiza i wpływ na nową ustawę Pzp
Niepełnosprawność i dostępność, czyli o czym trzeba opowiadać dzieciom 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Marzec 2020
Marzec 2020
TEMATY MIESIĄCA:
Sztuczna inteligencja w transporcie – przyszłość bardziej świetlana?
CUPT wspiera miasta w procesie przygotowania i wdrażania SUMP
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla wykonawców występujących wspólnie 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Luty 2020
Luty 2020
TEMATY MIESIĄCA:
Jak mierzyć emisyjność w transporcie?
Dokąd zmierza rower? 8 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Styczeń 2020
Styczeń 2020
TEMATY MIESIĄCA:
460 mln złotych z UE na elektryfikację i rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Polsce
Zastąpienie podmiotu użyczającego potencjał wykonawcy innym podmiotem - interpretacja przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Grudzień 2019
Grudzień 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Transportowe Obserwatorium Badawcze o badaniu preferencji i motywacji podróży
Perspektywy rozwoju głównych polskich portów morskich do 2030 r. 5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Listopad 2019
Listopad 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Wymóg osobistego wykonania kluczowych części zamówienia - działania niedozwolone w oparciu o orzecznictwo unijne i krajowe
Projekty współpracy bliźniaczej – wsparcie CUPT dla gruzińskiej i albańskiej administracji 5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Październik 2019
Październik 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Transportowe Obserwatorium Badawcze: jak zmierzyć efekty ITS w sektorze transportu? 8 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Refleksje targowe
Dostępność - bądź świadomy - nie pytaj, po co? - pytaj, jak? 9 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Sierpień 2019
Sierpień 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Kwestie środowiskowe we wniosku o dofinansowanie unijne - problemy i rozwiązania 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Lipiec 2019
Lipiec 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Paliwa alternatywne
IV Pakiet Kolejowy 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Czerwiec 2019
Czerwiec 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Transportowe obserwatorium badawcze CUPT – eksperckie forum wymiany doświadczeń 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Maj 2019
Maj 2019
TEMAT MIESIĄCA:
„Intermodal-Cargo-Innowacje” – relacja z konferencji CUPT 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Kwiecień 2019
Kwiecień 2019
TEMATY MIESIĄCA:
15 - lecie Polski w UE
Polski transport - efekty, kierunki rozwoju, finansowanie
PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE – wyzwanie naszych czasów 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Marzec 2019
Marzec 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Cyfryzacja łączności na kolei
„Dzień Zero”– przejście z łączności analogowej na GSM– R 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Luty/ Marzec 2019
Luty/ Marzec 2019
TEMATY MIESIĄCA:
Drogą, koleją, lądem czy morzem? 3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Styczeń/ Luty 2019
Styczeń/ Luty 2019
TEMAT MIESIĄCA:
2018 – rokiem najwyższego wydatkowania środków UE na rzecz Beneficjentów sektora transportu 2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Grudzień 2018/Styczeń 2019
Grudzień 2018/Styczeń 2019
TEMAT MIESIĄCA:
Transport na miarę – w poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Listopad 2018
Listopad 2018
Temat miesiąca:
Modyfikacje umów w sprawach zamówień publicznych – zmiany de minimis 7 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Październik 2018
Październik 2018
TEMATY MIESIĄCA:
ITS-2-FUTURE
Plan Zrównoważonej mobilności miejskiej
Ocena miejskich i aglomeracyjnych projektów transportowych z POIiŚ 2014-2020 5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Wrzesień 2018
Wrzesień 2018
TEMATY MIESIĄCA:
ITS-2-FUTURE - Infrastruktura, Technologia, System Nowelizacje prawy zamówień publicznych 5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Sierpień 2018
Sierpień 2018
TEMATY MIESIĄCA:
Modelowanie ruchu - konieczność czy fanaberia? 4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Lipiec 2018
Lipiec 2018
TEMATY MIESIĄCA:
Efekty wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności w latach 2007 –2013 uzasadnieniem dla kierunków interwencji po 2020 r. 5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Czerwiec 2018
Czerwiec 2018
TEMATY MIESIĄCA:
Przyszłość transportu kolejowego w Polsce
Wschodniej – relacja z konferencji CUPT 3 MB | pdf Pobierz pliki

Publikacje

Katalog - Fundusze Europejskie dla nowoczesnego transportu 2021
Fundusze Europejskie dla nowoczesnego transportu 2021
4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Projektowanie uniwersalne w transporcie jest na +
Projektowanie uniwersalne w transporcie jest na +
10 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Zmieniamy Polską Kolej 2021
Zmieniamy Polską Kolej 2021
| Pobierz pliki
Katalog - Jak opisać dostępność w projektach finansowanych ze środków UE? Broszura
Jak opisać dostępność w projektach finansowanych ze środków UE? Broszura
4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Jak opisać dostępność w projektach transportowych finansowanych z funduszy UE? Poradnik
Jak opisać dostępność w projektach transportowych finansowanych z funduszy UE? Poradnik
2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Polski transport w wyniku realizacji programu infrastruktura i środowisko w latach 2007-2019 - metaanaliza wyników badań
Polski transport w wyniku realizacji programu infrastruktura i środowisko w latach 2007-2019 - metaanaliza wyników badań
2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Polski transport w wyniku realizacji programu infrastruktura i środowisko w latach 2007-2019 - metaanaliza wyników badań - Raport
Polski transport w wyniku realizacji programu infrastruktura i środowisko w latach 2007-2019 - metaanaliza wyników badań - Raport
10 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2020
Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2020
9 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog -
"Wyścig" - komiks
6 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności
Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności
11 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2019
Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2019
7 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Zmieniamy Polską Kolej 2019
Zmieniamy Polską Kolej 2019
1 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Ocena wpływu miejskich projektów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Ocena wpływu miejskich projektów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
15 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2018
Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu 2018
29 KB | jpeg Pobierz pliki
Katalog - Transportowe Obserwatorium Badawcze
Transportowe Obserwatorium Badawcze
5 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Dostępność jest na plus
Dostępność jest na plus
3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - BE SMART, BE ELECTRIC TRANSPORT ZEROEMISYJNY
BE SMART, BE ELECTRIC TRANSPORT ZEROEMISYJNY
2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Wpływ projektów transportowych zrealizowanych z POIiŚ 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się
Wpływ projektów transportowych zrealizowanych z POIiŚ 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się
4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Ewaluacja wpływu programów transportowych - teoria i praktyka
Ewaluacja wpływu programów transportowych - teoria i praktyka
4 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Architektura FRAME w projektach ITS - część 1  „Opis metodyki opracowania architektury ITS”
Architektura FRAME w projektach ITS - część 1 „Opis metodyki opracowania architektury ITS”
7 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Architektura FRAME w projektach ITS - część 4  „Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia”
Architektura FRAME w projektach ITS - część 4 „Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia”
2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Architektura FRAME w projektach ITS - część 3  „Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych”
Architektura FRAME w projektach ITS - część 3 „Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych”
2 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Architektura FRAME w projektach ITS – część 2  „Dobre praktyki wdrażania inteligentnych systemów transportowych”
Architektura FRAME w projektach ITS – część 2 „Dobre praktyki wdrażania inteligentnych systemów transportowych”
3 MB | pdf Pobierz pliki
Katalog - Zmieniamy polską kolej
Zmieniamy polską kolej
1 MB | pdf Pobierz pliki

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top