Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

 • czyste powietrze;
 • szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne;
 • zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych;
 • farmy wiatrowe na Bałtyku;
 • inteligentna sieć energetyczna;
 • technologie wodorowe;
 • zielone miasta.

W KPO stawiamy na zieloną gospodarkę. Zależy nam na wzmocnieniu energetyki. Chcemy ekologicznie ogrzewać budynki. Będziemy wspierać odnawialne źródła energii i rozwijać nowe technologie przyjazne przyrodzie.

Nowe inwestycje w dużych przedsiębiorstwach przyniosą znaczny efekt dla poprawy efektywności energetycznej. Będzie bardziej zielono. Także w małych i średnich miastach. Ograniczymy też negatywny wpływ przemysłu na środowisko.

Zadbamy o zaopatrzenie w wodę. Poza miastami usprawnimy system kanalizacji i oczyszczania ścieków. W miastach zadbamy też o tereny zdegradowane oraz wprowadzimy więcej zieleni do miast.

Przykłady działań Kto skorzysta?
Czyste powietrze i efektywność energetyczna – 17,3 mld złotych
 • spółki wytwarzające energię cieplną właściciele lub zarządcy budynków (w tym samorządy);
 • placówki oświatowe;
 • biblioteki;
 • domy kultury.
Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii – 3,7 mld złotych
 • użytkownicy krajowego systemu elektroenergetycznego;
 • podmioty, które chcą powołać społeczności energetyczne;
 • wytwórcy energii elektrycznej farm wiatrowych na Bałtyku;
 • producenci elementów do budowy morskich farm wiatrowych;
 • zarządy portów morskich;
 • operatorzy terminali;
 • administracja morska.
Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych – 3,6 mld złotych
 • przedsiębiorcy;
 • samorządy;
 • instytucje badawcze;
 • firmy paliwowe;
 • zarządcy dróg;
 • podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych.
Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich – 0,9 mld złotych
 • samorządy (odbiorcy wsparcia);
 • mieszkańcy obszarów wiejskich;
 • przedsiębiorstwa (wykonawcy).
Ułatwienie realizacji obowiązku oszczędzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne – 1,3 mld złotych
 • duże przedsiębiorstwa;
 • podmioty zobowiązane do oszczędności energii.
Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych – 14,6 mld złotych – przedsiębiorstwa:

 • wytwórcy energii z farm wiatrowych;
 • producenci elementów;
 • operatorzy systemu przesyłowego;
 • użytkownicy krajowego systemu elektroenergetycznego.
Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – 3 mld złotych – mieszkańcy obszarów wiejskich;
– podmioty spoza administracji publicznej:

 • społeczne,
 • gospodarcze,
 • organizacje pozarządowe.
Kompleksowa zielona transformacja miast – 12,5 mld złotych
 • samorządy (miasta i obszary funkcjonalne);
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki naukowo-badawcze;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • organizacje społeczne, pozarządowe i gospodarcze;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe.
Budowa mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach z uwzględnieniem efektywności energetycznej – 3,4 mld złotych
 • samorządy społeczne;
 • inicjatywy mieszkaniowe (SIM);
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS).

Efekty i inwestycje

 • 791 200 nowe źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych;
 • 332 zmodernizowane energetycznie budynki placówek oświatowych;
 • 320 km sieci elektroenergetycznej (nowej lub zmodernizowanej);
 • 33 900 nowych przyłączy wodociągowych;
 • budowa morskich farm wiatrowych o mocy 1 500 MW;
 • 12 355 nowych mieszkań w budynkach energooszczędnych (dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach);
 • 70 039 termomodernizacji domów jednorodzinnych i mieszkań;
 • 2 500 000 hektarów gruntów rolnych i leśnych skorzysta z ulepszonej retencji wody.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top