Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Publikujemy Niebieskie Księgi dla sektora kolejowego, sektora transportu publicznego oraz infrastruktury drogowej dla perspektywy finansowej 2021-2027. Są to podręczniki dla Beneficjentów i innych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie projektów transportowych, prezentując metody przeprowadzania analizy kosztów i korzyści (AKK) dla inwestycji, które ubiegają się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Niebieskie Księgi są uzupełnieniem i doprecyzowaniem wytycznych Komisji Europejskiej oraz wytycznych krajowych w zakresie przygotowania AKK.

Zwracamy uwagę, że ekonomiczne koszty jednostkowe zawarte w Załącznikach A do Niebieskich Ksiąg podlegają bieżącej aktualizacji o dostępne wskaźniki makroekonomiczne. Aktualne wartości kosztów jednostkowych do wykorzystania w przygotowywanych analizach dostępne są na stronie internetowej CUPT.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top