Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Prognozy makroekonomiczne i transportowe

Głównym źródłem prognoz makroekonomicznych jest dokument stanowiący załącznik do Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, przy czym aktualizacje Wytycznych i prognoz odbywają się niezależnie.

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4. Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 – dokument aktualizowany jest zazwyczaj raz do roku.

Innym przydatnym źródłem prognoz makroekonomicznych są prognozy Ministerstwa Finansów publikowane w dokumentach: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Ministerstwo właściwe ds. transportu przygotowując dokumenty strategiczne korzysta z prognoz transportowych przygotowywanych przez prof. Jana Burnewicza z Uniwersytetu Gdańskiego. Najbardziej aktualna prognoza została przedstawiona w dokumencie Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Jeśli Beneficjent nie posiada własnych prognoz, przy ocenie popytu na transport można wyjść od tej prognozy.W przypadku projektów wymagających wykonania prognozy ruchu na drogach krajowych zaleca się korzystanie z metodologii oraz prognoz rozwoju gospodarczego GDDKiA Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top