Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

W perspektywie budżetowej 2021-2027 ogólna wykładnia UE dot. analizy kosztów i korzyści jest uwzględniona w wydanym przez Komisję Europejską podręczniku Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. Dokument jest dostępny w języku angielskim oraz w języku polskim, w wersji roboczej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej. Oprócz sektora transportu, dokument zawiera również metodykę dla innych sektorów. Należy zwrócić uwagę, że w tym dokumencie zaproponowano kilka metod (CBA, CEA, LCA i in.), w tym dla sektora transportu m.in. w małych projektach zasugerowano stosowanie uproszczonej CBA, a w dużych/strategicznych projektach zasugerowano stosowanie pełnej CBA (ang. Cost-Benefit Analysis tj. Analiza Kosztów i Korzyści). Jednak dla Beneficjentów w Polsce kluczowe są ogłoszone kryteria wyboru projektów dla danego naboru, stąd zastosowanie poszczególnych metod zależy od tego, czy w danym naborze jest kryterium zerojedynkowe wymagające wykazania efektywności ekonomicznej w formie wyliczenia wskaźnika ENPV. Projekt może otrzymać dofinansowanie tylko wtedy, gdy ENPV>0, co wymaga stosowania pełnej CBA (AKK). Ponadto Komisja Europejska przedstawiła szablon arkusza kalkulacyjnego do wykorzystania w projektach różnych sektorów, jednak jest on uproszczony na tyle, że nie jest rekomendowany przez CUPT do stosowania w projektach transportowych, zwłaszcza wymagających pełnej AKK.

W Polsce głównym dokumentem prezentującym ogólne zasady wykonania analiz finansowych i społeczno-gospodarczych zarówno w projektach generujących dochody (tu również: przychody), jak i w projektach nie generujących dochodu, gdzie obowiązkowe jest wyliczenie wskaźników efektywności społeczno-ekonomicznej (ERR, ENPV, BCR) są poświęcone temu zagadnieniu, aktualizowane na bieżąco Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 MFiPR.

Krajowy Plan Odbudowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych dołączyło do Krajowego Planu Odbudowy jako Jednostka Wspierająca działania ministra właściwego do spraw transportu (MI). Powierzono nam zadania w ramach dwóch z pięciu komponentów, czyli w zakresie zielonej energii i zmniejszenia energochłonności (komponent B) oraz zielonej, inteligentnej mobilności (komponent E). Będziemy się zajmować działaniami ściśle związanymi z transportem. Wytyczne w zakresie analizy kosztów i korzyści w KPO są co do zasady uproszczone w porównaniu do innych programów. Wymagania są różne zależnie od poszczególnych naborów, dlatego zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanymi na dedykowanych zakładkach widocznych ze strony głównej CUPT.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top