08.02.2016. Dodatkowa informacja metodyczna o sposobie wyliczenia wielkości dopuszczalnej pomocy we wniosku o udzielenie pomocy publicznej dla projektów intermodalnych

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W przypadku projektów w dziedzinie transportu intermodalnego, limit efektywności finansowej projektu określono poprzez maksymalny pułap wartości wskaźnika FRR/k = 25%. Dofinansowanie unijne będzie należne wg określonej stopy współfinansowania (CF) dla projektów intermodalnych na poziomie 50%, ale nie będzie mogło przekroczyć kwoty, przy której FRR/k osiągnie pułap maksymalny.

Stosując zasady obliczania wskaźników finansowych dla projektów generujących dochód należy wyliczyć poziom FRR/k, przy czym należy uwzględnić w nim nie tylko dotację UE, ale również inne formy pomocy publicznej dla przedmiotowego projektu, jeśli dotyczy.

Komponenty wskaźnika FRR/k to wyliczone różnicowo (wariant inwestycyjny minus wariant bezinwestycyjny):

- przychody (od użytkowników)
- wartość rezydualna
- koszty operacyjne
- nakłady odtworzeniowe w ramach projektu
- koszty finansowania, w tym odsetki
- spłaty kredytów
- wkład własny, w uzasadnionych przypadkach uwzględniający zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej

Jeśli FRR/k zmieści się w limicie, to dotację wylicza się ze wzoru:

dotacja UE = EC x CF, gdzie

EC - koszty kwalifikowalne projektu
CF [%] - stopa współfinansowania = 50%

Jeśli FRR/k przekroczy dopuszczalny limit, dotację wylicza się ze wzoru:

dotacja UE = EC * CFlimit, gdzie

EC - koszty kwalifikowalne projektu
CFlimit - stopa współfinansowania, przy której FRR/k projektu = limit FRR/k = 25%

W arkuszu kalkulacyjnym, CFlimit liczymy w sposób iteracyjny tak, aby FRR/K było mniejsze lub równe x% (gdzie x% to limit FRR/k). Do odrębnej komórki wpisujemy CFlimit w wartości wyjściowej = CF. Wykorzystujemy ją do wyliczenia wyjściowej wartości dotacji i wskaźnika FRR/k (zależy on m.in. od dotacji, a więc i od CF). Następnie wykorzystujemy narzędzie Szukaj Wyniku (karta Dane, przycisk Analiza Symulacji w programie Excel 2007 i nowszych lub odpowiednik w innych programach). W polu „Ustaw Komórkę" tego narzędzia wpisujemy adres komórki zawierającej FRR/k, w polu „Wartość" wpisujemy x%, a w polu „Zmieniając komórkę" wpisujemy adres komórki zawierającej wartość CFlimit. Uruchomienie narzędzia skutkuje obliczeniem właściwej CFlimit, dla której FRR/k jest równe x%.

Zalecamy zapisanie procedury Szukaj Wyniku wraz z jego parametrami w formie makra w arkuszu. Pozwoli to na szybkie przeliczenie wartości dofinansowania w przypadku przyszłej zmiany parametrów projektu.

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia