Sposób wykorzystania Architektury FRAME

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Architektura FRAME może być punktem odniesienia do tworzenia architektur usług i systemów ITS każdego rodzaju, ponieważ zawiera w sobie i dokładnie opisuje praktycznie wszystkie możliwe funkcjonalności dla systemów zarządzania ruchem, systemów poboru płatności, systemów przekazywania informacji podróżnym i wielu innych.

Architektura FRAME nie nakłada żadnych ograniczeń co do sposobu projektowania systemów i usług ITS - pokazuje “co” ma być zrobione a nie “jak”.

Proponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME 

Architektura FRAME nie jest gotowym modelem do wykorzystania przy budowie architektury danego systemu, ale punktem odniesienia, tzw. architekturą ramową.

Zgodnie z proponowaną metodyką pracy z Architekturą FRAME na strukturę systemu można patrzeć z czterech różnych perspektyw (ang. Viewpoints):

  • perspektywa funkcjonalna (ang. Functional Viewpoint) - utworzenie architektury funkcjonalnej projektowanego systemu ITS;
  • perspektywa fizyczna (ang. Physical Viewpoint) - utworzenie architektury fizycznej systemu ITS;
  • perspektywa organizacyjna (ang. Organisational Viewpoint) - utworzenie architektury organizacyjnej systemu ITS;
  • perspektywa komunikacyjna (ang. Communications Viewpoint) - utworzenie architektury komunikacyjnej systemu ITS.

Należy pamiętać, że kiedy patrzymy na system np. z perspektywy funkcjonalnej analizujemy jedynie funkcjonalności systemu ITS potrzebne do realizacji określonych wcześniej wymagań. Zdajemy sobie wówczas sprawę, że nie wszystkie elementy systemu będą w jednym miejscu, np. część z nich może znajdować się Centrum Zarządzania Ruchem, a pozostałe w pasie przydrożnym, lecz w danym momencie to nas nie interesuje, ponieważ podział systemu i przyporządkowanie określonych lokalizacji należy do działań w ramach analizy systemu wynikającej z perspektywy fizycznej.

Cztery opisane perspektywy nie są  jedynymi możliwymi sposobami tworzenia architektur systemów, a osoby korzystające z Architektury FRAME zachęca się do tworzenia własnych perspektyw, jeżeli ułatwi im to pracę.

Kroki procesu tworzenia architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi FRAME oraz relacje między tworzonymi półproduktami wyglądają następująco:

 kroki porcesu tworzenia

Źródło: materiały FRAME Team

  • Zgodnie z proponowaną metodyką pracy z Architekturą FRAME proces tworzenia architektury ITS zaczyna się od zebrania tzw. aspiracji interesariuszy czyli wymagań osób zaangażowanych we wdrażanie i korzystanie z systemu ITS. Są to m.in. decydenci, operatorzy, dostawcy i użytkownicy końcowi;
  • Zebrane aspiracje interesariuszy są przekształcane w tzw. Potrzeby Użytkownika (ang. User Needs), których lista jest jednym z elementów Europejskiej Ramowej Architektury ITS.
  • Utworzenie architektury funkcjonalnej systemu ITS polega na przydzieleniu funkcji, baz danych i przepływów danych, które odzwierciedlą wybrane Potrzeby Użytkownika.
  • Utworzenie architektury fizycznej systemu ITS polega na podzieleniu architektury funkcjonalnej systemu ITS na podsystemy i moduły.
  • Utworzenie architektury organizacyjnej systemu ITS polega na przyporządkowaniu odpowiedzialności za poszczególne części architektury funkcjonalnej systemu konkretnym podmiotom.
  • Podczas tworzenia architektury fizycznej systemu ITS przepływy danych grupowane są w kanały wymiany informacji (tzw. przepływy fizyczne) pomiędzy różnymi częściami systemu. Zestawienie przepływów fizycznych jest bardzo dobrym punktem wyjścia do utworzenia architektury komunikacyjnej ITS, która określa wymagania dotyczące komunikacji między poszczególnymi komponentami systemów.

  

Podczas tworzenia architektury systemu ITS bazując na Architekturze FRAME można przejść bardzo efektywnie wykorzystując narzędzia The Browsing Tool oraz The Selection Tool dostępne online na stronie http://www.frame-online.eu

Narzędzie The Selection Tool wspomaga proces tworzenia architektur funkcjonalnych, fizycznych i organizacyjnych systemów ITS oraz zapewnia wkład do budowy architektur komunikacyjnych.

Dzięki narzędziu The Browsing Tool możliwe jest efektywe przeglądanie składników Architektury FRAME.

 

Podsumowując, proces tworzenia architektury systemu ITS przy wykorzystaniu Architektury FRAME polega na wybraniu odpowiednich dla danego przypadku funkcji, baz danych i przepływów danych z dużej liczby dostępnych elementów. Innymi słowami jest to wyodrębnienie podzbioru elementów, który ma za zadanie odzwierciedlić funkcjonalności projektowanego systemu. Następnie w zależności od potrzeb można te elementy przyporządkować do różnych grup.

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry