Weryfikacja rachunkowa

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Weryfikacja rachunkowa polega na sprawdzeniu poprawności rachunkowej przedstawionych wydatków oraz załączonych dokumentów.

Aktualizacja 15.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja dotyczy wskazania wymogu przekazania przy pierwszym wniosku o płatność rozliczającego wydatki osobowe metodą uproszczoną w systemie SL2014 wszystkich dokumentów wymaganych do potwierdzenia kwalifikowalności tego typu wydatków wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.

Zaktualizowany dokument jest dostępny do pobrania pod nazwą:
Instrukcja rozliczania wydatków osobowych dla Beneficjentów projektów rozliczanych w ramach III, IV, V, VI Osi POIiŚ 2014-2020_aktualizacja.pdf

Aktualizacja 29.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o dopuszczeniu przez Instytucję Zarządzającą Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwości uproszczonego rozliczania we wnioskach o płatność wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnianych przez Beneficjenta projektu.

Opis zasad stosowania uproszczeń przez Beneficjentów przedstawiających wnioski o płatność w ramach III, IV, V oraz VI Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 zawarty jest w Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry