Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

ITS-2-FUTURE! Systemy ITS we współczesnym transporcie. Konferencja CUPT

typ szkolenia Konferencja dlugość szkolenia jednodniowa ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
27 września 2018
Zakończenie
27 września 2018
ITS-2-FUTURE! Systemy ITS we współczesnym transporcie. Konferencja CUPT

Konferencja była okazją do zaprezentowania ciekawych rozwiązań ITS na gruncie doświadczeń krajowych i zagranicznych. Rozmawiano o możliwościach dalszego rozwoju i wykorzystania potencjału projektowanych systemów.

– Systemy ITS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się elementów we współczesnym transporcie – mówił podczas uroczystego otwarcia konferencji Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Rozwój technologii stwarza możliwości, ale i wyzwania o bardzo dużej skali.

– Systemy zarządzania ruchem służą do tego, by ruch ten sprawnie kanalizować – mówił podczas konferencji Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych CUPT – przekazywać kierowcom informację o tym, co się dzieje, ale też zachęcać kierowców, by zmienili swoje przyzwyczajenia i – mimo wszystko – zdecydowali się skorzystać z komunikacji publicznej lub na przykład transportu rowerowego.

Równocześnie zaznaczał, że na ITS tworzą trzy kluczowe elementy: infrastruktura, technologia i system.

– Nie można każdego z elementów traktować oddzielnie – mówił Paweł Engel.

Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślał, że w Polsce popierane są wszelkie inicjatywy na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych.

– Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje największy projekt ITS w Unii Europejskiej: Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – mówił Marek Chodkiewicz.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2020 r. Marek Chodkiewicz dodawał, że wraz ze wzrostem umiejętności cyfrowych wzrasta świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań ITS.

– Mamy w Polsce dobre podstawy w ITS, by te inicjatywy dalej realizować i rozwijać – przekonywał Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – W obecnej perspektywie finansowej UE 2014-20 skupiliśmy się na tym, by rozwiązania ITS były stosowane w projektach związanych z transportem miejskim.

Konferencję podzielono na trzy części tematyczne. Pierwsza z nich skupiała się na trendach i kierunkach rozwoju ITS. Mówiono m.in. o doborze systemów teleinformatycznych, projektach realizowanych w Polsce.

– Motorem napędowym rozwoju ITS są technologie teleinformatyczne – mówił dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Transport ma swoje szczególne wymagania – informacja musi być przekazywana w czasie rzeczywistym.

– Smart City to niedaleka przyszłość. Szanse na szybki rozwój widać między innymi w mobilności, inteligentnym oświetleniu, zrównoważonej strategii sterowania oraz analizie statystyk – mówił Wojciech Folejewski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Jarosław Wąsowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przybliżył temat Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. W swoim wystąpieniu poinformował, że planowane jest wyposażenie w urządzenia ITS około 1100 km dróg, tj. ok. 28 procent długości sieci bazowej TEN-T w Polsce.

Przedstawiciele firmy Sprint S.A. – Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS oraz Mirosław Czerliński, Inżynier systemów ITS – zaprezentowali trendy w rozwoju narzędzi ITS wskazując, iż obecnie zmierzamy w kierunku m.in. integracji działania różnych środków transportu publicznego i prywatnego, pojazdów autonomicznych, rozwoju aplikacji mobilnych i zintegrowanych baz danych.

Podczas wydarzenia poruszono też kwestię wykorzystania systemów ITS dla osób z niepełnosprawnością. Dyskutowano nad możliwościami dostosowania pojazdów w celu zwiększenia mobilności tej grupy.

– W Polsce żyje ok. 5 mln osób niepełnosprawnych. Technologie ITS są dla nich niezwykle istotne – mówił dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik Centrum Telematyki Transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. – Jest jeszcze dużo do zrobienia w ramach ITS i ich rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Przełomem będą pojazdy autonomiczne, zwłaszcza moment, gdy kierowca stanie się pasażerem.

Drugi blok tematyczny poświęcono przedstawieniu przykładów i doświadczeń austriackich na rynku technologii i wdrożeń systemów ITS, na których temat wypowiedział się Martin Böhm, Head of Business Unit Technologies and Services for Mobility, reprezentujący AustriaTech.

Ostatnią część Konferencji wypełnił panel dyskusyjny. Rozmawiano o możliwościach zastosowania systemów ITS w planowaniu transportu oraz możliwościach wykorzystania dostępnych danych. Poruszano też następujące kwestie: rozwiązania ITS jako metoda zarządzania transportem; dane pomiarowe możliwe do pozyskania za pomocą narzędzi ITS; wymiana danych pomiedzy podmiotami oraz kierunki rozwoju ITS.

Przygotowując program Konferencji, CUPT współpracował ze środowiskiem naukowym oraz administracją rządową i samorządową. W związku z tym chcielibyśmy podziękować za udzielone wsparcie i wkład merytoryczny, w szczególności:

 • Wydziałowi Transportu Politechniki Warszawskiej,
 • Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Ministerstwu Infrastruktury, Departament Strategii Transportu.

Galeria zdjęć

  Zapisy na wydarzenie

  Formularz rejestracyjny TOB

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
  kontakt dla beneficjentaarrow
  Punkty informacyjne

  Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
  dla mediów i dla obywateli

  punkty informacyjnearrow
  Biuro CUPT

  Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

  Poniedziałek – piątek,
  godz.: 8:15 – 16:15

  logotyp - Fundusze Europejskie
  logotyp - Rzeczpospolita Polska
  logotyp - CUPT
  logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

  Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

  scroll back to top