Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Jak mierzyć wpływ miejskich projektów transportowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na środowisko przyrodnicze?

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
24 stycznia 2019 10:00
Zakończenie
24 stycznia 2019 13:00
Jak mierzyć wpływ miejskich projektów transportowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na środowisko przyrodnicze?

Jednym ze wskaźników przyjętych dla działania 6.1 POIiŚ Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach jest wskaźnik unikniętej emisji CO2 w wyniku funkcjonowania transportu publicznego. Zgodnie z przyjętą metodologią jednostką miary tego wskaźnika są tony dwutlenku węgla. Ograniczenie emisji jest wynikiem (różnicą) wykorzystania transportu publicznego zamiast transportu samochodowego. Wartość to emisja, która miałaby miejsce w przypadku przejęcia pracy przewozowej z transportu miejskiego (autobusy miejskie, tramwaje, trolejbusy i metro), za dany rok, przez transport samochodowy w tym okresie (mln paskm).

Zgodnie z definicją wskaźnika, wartość obejmuje nie tylko dane dla transportu miejskiego, ale również transport autobusowy pozamiejski. Nie jest jednak możliwe szczegółowe określenie, jak ten wskaźnik kształtuje się dla komunikacji miejskiej, ze względu na ograniczenia metodologiczne.

Z dotychczasowych analiz i badań ewaluacyjnych wynika, iż wskaźnik rodzi wątpliwości metodologiczne – liczba przewiezionych pasażerów przez poszczególne gałęzie transportu w pasażerokilometrach jest wartością nie tyle zmierzoną, co szacowaną przez DG MOVE na podstawie ustalonego algorytmu, dla transportu miejskiego.

W ramach TOB została podjęta dyskusja jak badać wpływ projektów transportowych (zwłaszcza miejskich i aglomeracyjnych) na środowisko przyrodnicze, żeby uzyskać miarodajne wyniki.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top