Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Miasto i jego transport silne informację

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
02 czerwca 2020 10:00
Zakończenie
02 czerwca 2020 13:00
Miasto i jego transport silne informację

Kolejne spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się 2 czerwca 2020 r. pod hasłem „Miasto i jego transport silne informacją”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia sanitarne było to pierwsze spotkanie TOB zorganizowane online. Wzięło w nim udział blisko 80 osób – teoretyków i praktyków, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu.

Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu integracji systemów transportowych w miastach oraz wykorzystania transportu miejskiego w wyniku działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-etap-I przeprowadzonego na zlecenie CUPT. Wynika z niego, że organizatorom transportu brakuje narzędzi do zarządzania sytuacjami awaryjnymi. Służby dyspozytorskie i nadzoru ruchu zajmują się reakcją na bieżące zdarzenia, jednak nie wykonuje się analizy zdarzeń wstecz, czasu i skutków ich trwania. Brak też automatycznych narzędzi powiadamiania pasażerów o awariach – ponad 20% respondentów panelu CAWI oceniło dostępność informacji w miastach o awariach jako złą lub bardzo złą. Często w sytuacjach awaryjnych tablice informacji pasażerskiej na przystankach są wręcz wygaszane i nie przekazują żadnej informacji. Podczas webinarium uczestnicy wymieniali doświadczenia i zastanawiali się nad rolą informacji w zarządzaniu miastem i jego transportem.

Jeszcze do niedawna podstawową umiejętnością w zarządzaniu miastem była możliwość kształtowania przestrzeni miejskiej. Dzisiaj trzeba wiedzieć, jak wykorzystać dostęp do informacji dla kierowania rozwojem sytuacji w poszczególnych obszarach miejskiego życia.

Pojęcie inteligentnego miasta smart city )jest używane jako definicja wszelkich działań w mieście z udziałem systemów teleinformatycznych. Zdaniem ekspertów biorących udział w spotkaniu właściwy pogląd to definiowanie smart city jako miasta dobrze zarządzanego albo przyjaznego mieszkańcom.

Jedna z prezentacji dotyczyła konkretnej formy transportu XXI wieku w postaci elektromobilności i w tych obszarach omówione zostały bariery rozwojowe, w tym informacyjne.

Podczas spotkania nie zabrakło także rozważań na temat tego, jak miasta poradziły sobie z informacją o i w transporcie w czasie epidemii COVID-19.

W drugiej części spotkania skupiono się na informacji od pasażera. Kluczowymi czynnikami dla rozwoju inteligentnego miasta są składniki otoczenia warunkujące możliwości wykorzystania informacji. Wśród tych czynników znajduje się zarówno kultura zarządzania miastem i transportem, kapitał społeczny, jak i poziom rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego oraz stan infrastruktury teleinformatycznej. Podczas sesji ”jeden na jeden” oraz warsztatu zastanawiano się, jak w tym kontekście powinna być formułowana informacja dla pasażera i jakie informacje od pasażera są niezbędne dla organizatorów transportu – jak/gdzie/kiedy/o czym informować pasażera, i jak/gdzie/kiedy i o co go pytać, aby miasto i jego transport były silne informacją.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top