Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin
02 stycznia 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)

CEF2 nabiera tempa

Poniżej przedstawiamy materiał pochodzący ze wspomnianego najnowszego Biuletynu CUPT. Więcej innych, ciekawych materiałów eksperckich można znaleźć w naszych publikacjach, do zapoznawania się z którymi serdecznie zachęcamy.

Drugi nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2)

13 września 2022 roku Komisja Europejska (KE) wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła kolejny, drugi już nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). Konkurs będzie otwarty do dnia 18 stycznia 2023 roku do godz. 17.00 – do tego czasu w systemie informatycznym CINEA muszą zostać złożone wszystkie wnioski o dofinansowanie dla projektów starających się o fundusze z UE na realizację.

Budżet konkursu wynosi 5,12 mld euro. Kwota dostępna jest w ramach dwóch pul aplikowania różniących się poziomem możliwego wsparcia – pula Funduszu Spójności (do 85%), pula ogólna (do 50%).

Nabór wspiera projekty wpisujące się w następujące priorytety:

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo – kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • cyfryzacja oraz rozpowszechnianie danych dot. transportu,
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje (wyłącznie projekty studyjne),
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie (wyłącznie projekty studyjne),
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Dokumenty konkursowe zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej CINEA – CEF2 Info Day

Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu Komisja Europejska zorganizowała 5 października 2022 roku dzień informacyjny (w formule on-line).

Na stronach CINEA znaleźć można zarówno zapis spotkania, jak i wszystkie głoszone na spotkaniu prezentacje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – polski CEF Info Day

Ogłoszony 13 września 2022 roku drugi nabór projektów w ramach CEF2 Transport spotkał się z się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Na zaproszenie MFiPR, do 11 października złożono ponad 90 propozycji projektów, jakie będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru. W dniu 25 października br. z inicjatywy MFiPR odbyło się wirtualne spotkanie informacyjne z potencjalnymi beneficjentami. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zasady naboru, ze strony CUPT przedstawiono prezentacje dotyczące kwestii AKK i środowiska. Materiały ze spotkania zostały rozesłane do jego uczestników, są również dostępne na stronie MFIPR.

Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR. Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wnioski nie posiadające akceptacji ministerstwa nie zostaną ocenione przez KE.

Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy do 1 grudnia 2022 r. złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego. Ostateczny termin składania wniosków do KE poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 18 stycznia 2023 r., godz. 17.00.

Nabory w ramach AFIF – Instrument Infrastruktura Paliw Alternatywnych

O dofinansowanie w ramach Instrumentu Infrastruktura Paliw Alternatywnych (Alternative Fuels Infrastructure Facility) ubiegać się mogą projekty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w sieci TEN-T. Dostępna alokacja w ramach tej puli środków wynosi 375 mln euro.

Nabory dotyczące paliw alternatywnych prowadzone są w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnej alokacji.

13 września 2022 r. Komisja Europejska przyznała kolejne granty dla projektów dotyczących paliw alternatywnych, a Komitet Koordynacyjny CEF Transport wyraził zgodę na rekomendację przedstawioną przez Komisję Europejską. Oznacza to, że na obszarze Polski realizowane będą kolejne trzy projekty wspierające paliwa alternatywne.

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

 • „Clean cities – hydrogen mobility in Poland (phase II)”, którego beneficjentem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 12,79 mln euro.
 • „Expand-E Cohesion: EXpanding Performance and Network Density – Electric in CZ, EL, HU, HR, LT, LV, PL, RO, SK and SL”, którego beneficjentem jest konsorcjum międzynarodowe na czele z Greenway Infrastructure SRO. W projekcie udział bierze GreenWay Polska sp. z o.o. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 42,42 mln euro.
 • „Enefit Volt Connects Via Baltica”, którego beneficjentami są Eesti Energia AS i Enefit Connect OU. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 2 mln euro.

10 listopada 2022 roku zakończył się trzeci nabór wniosków na projekty dotyczące paliw alternatywnych. W naborze akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uzyskał jeden złożony wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania 3,5 mln euro.

Wyniki naboru powinny zostać ogłoszone w marcu 2023 roku.

Kolejne terminy naborów dla projektów z tego obszaru tematycznego zostały wyznaczone na:

 • 13 kwietnia 2023 roku,
 • 19 września 2023 roku.

Dla kolejnego kwietniowego naboru propozycje projektów w formie fiszek należy przekazać do MFiPR do 13 stycznia 2023 roku, natomiast pełną dokumentację aplikacyjną – do 17 lutego 2023 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych oraz na polskiej stronie CEF.

Instrument Łącząc Europę Mobilność Wojskowa

29 września 2022 roku zakończył się nabór w ramach II konkursu Instrumentu Łącząc Europę Mobilność Wojskowa, ogłoszonego przez Komisję Europejską we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). W ramach naboru polscy beneficjenci złożyli łącznie 8 wniosków:

 • 5 wniosków zostało złożonych przez porty lotnicze położone w sieci TEN-T i dotyczą infrastruktury lotniskowej,
 • 1 wniosek związany jest z budową punktów ładunkowych na sieci kolejowej,
 • 2 wnioski dotyczą przebudowy obiektów inżynierskich na sieci dróg krajowych.

Ogólna wartość projektów to 171 mln euro, zaś wnioskowana kwota dofinansowania – ponad 85 mln euro.

Zakończyła się już procedura oceny projektów przeprowadzana przez służby Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją Obrony. 20 grudnia 2022 roku Komitet Koordynacyjny CEF zatwierdził wyniki II naboru CEF Mobilność Wojskowa. 5 polskich projektów uzyskało dofinansowanie na kwotę ponad 30 mln EUR. Są to:

 • Project m. Częstochowa – Maintaining the strategic importance of Wojska Polskiego Avenue in Czestochowa for national defence;
 • Projekt GDDKiA – Bridge structures on selected national roads in the TEN-T network located on routes predefined for troop movements;
 • Projekt PKP PLK – Works at cargo points located on the TEN-T network;
 • Projekt GTL S.A. – Construction of a multimodal goods and fuel delivery hub with railway siding connection at Katowice Airport;
 • Projekt PPL – Warsaw Chopin Airport – Investments in dual-use infrastructure to ensure base Service Operations 24/7.

Pięć Grant Agreements w ramach CEF2 Military Mobility

W październiku br. beneficjenci Instrumentu Łącząc Europę Mobilność Wojskowa podpisali z Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) umowy o udzieleniu dotacji (GA) dla swoich 5 projektów. Są to projekty wybrane w ramach pierwszego, zakończonego w styczniu 2022 roku naboru wniosków.

 • Pierwszą z umów na modernizację infrastruktury transportowej w ramach Instrumentu Łącząc Europę („Connecting Europe Facility” – CEF) na lata 2021-2027 podpisano pomiędzy CINEA a Zarządem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Tym samym Port uzyskał dofinansowanie UE na realizację projektu „Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” (Increasing the operational capabilities of the airport’s air side for military operations at Wrocław Airport).

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, oraz realizację robót budowlanych które obejmą m.in.:

 • budowę płyty postojowej;
 • budowę równoległej drogi kołowania;
 • budowę płyty do obladzania;
 • budowę drogi szybkiego zjazdu;
 • przebudowę istniejących dróg kołowania.

Jest to największy z polskich projektów, które uzyskały wsparcie w ramach pierwszego naboru dotyczącego poprawy mobilności wojskowej. Jego wartość wynosi blisko 76 mln EUR a dotacja CEF to prawie 37,9 mln EUR.

Działania mają zwiększyć operacyjność portu lotniczego dla operacji wojskowych i cywilnych. Inwestycje realizowane będą etapami aby nie zakłócać działalności lotniska. Zakończenie prac nastąpi w pierwszej połowie 2026 roku.

 • Wśród instytucji, które otrzymają dofinansowanie CEF znalazła się także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Rezultatem projektu GDDKiA „Wzmocnienie obiektów mostowych WA39 i MA52 na koncesyjnej autostradzie A2”, będzie likwidacja wąskich gardeł na autostradzie A2, tak aby mogła być ona wykorzystywana do transportu zarówno cywilnych pojazdów ponadnormatywnych, jak i ciężkiego sprzętu wojskowego. Przyznane dofinansowanie CEF wynosi prawie 1 mln euro. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2024 roku.

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka złożył w pierwszym naborze dwie propozycje projektów i obie decyzją CINEA uzyskały dofinansowanie:

 • Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etapu przebudowy drogi startowej na odcinku ok. 700 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną (zakończenie prac planowane jest w 2024 roku),
 • Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku ok 1800 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną (zakończenie prac planowane jest w 2025 roku).

W projekcie gruntowanie przebudowana zostanie droga startowa oraz droga kołowania, co umożliwi przyjmowanie największych samolotów. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2024 roku.

Wartość obu projektów wynosi 33,3 mln euro, zaś przyznane dofinansowanie CEF – 16,6 mln euro. W wyniku realizacji projektów poprawią się zdolności operacyjne lotniska dla działań cywilnych jak i wojskowych.

 • Piątą umowę o udzieleniu dotacji podpisano pomiędzy CINEA a Portem Lotniczym Szczecin Goleniów. Projekt „Wdrożenie systemu ILS kategorii II w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów z infrastrukturą towarzyszącą (Implementation of the CAT II ground navigation lighting system at Szczecin-Goleniów Airport with accompanying infrastructure)” przewiduje zaprojektowanie i zainstalowanie systemu umożliwiającego lądowanie statków powietrznych przy widoczności 30 metrów w górę i 300 metrów w poziomie. Dzięki tej inwestycji ograniczone zostanie ryzyko konieczności przekierowania samolotów na lotnisko zapasowe w przypadku złych warunków pogodowych.

Wartość projektu wynosi 10 mln euro, a dotacja CEF to 5 mln euro. Zakończenie prac nastąpi w pierwszej połowie 2024 roku.

CEF2 na polskich drogach

14.10.2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pierwsze środki z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Podpisana została umowa o udzielanie dotacji (Grant Agreement) dla projektu „Budowa transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją”.

Partnerem projektu jest administracja drogowa Słowacji – Narodna Dialnicna Spolocnost, AS. Odcinek trasy, jaki powstanie w projekcie, to część drogi ekspresowej S19 stanowiącej element drogowego korytarza transportowego Via Carpatia. To kluczowy korytarz transportowy, który zapewni połączenie między Europą Północną i Południową. Via Carpatia biegnie z Kłajpedy na Litwie, przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, aż do Salonik w Grecji.

Rezultatem projektu po polskiej stronie granicy będzie zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla-Barwinek (granica państwa). Inwestycja dotyczy ponad 18 km odcinka drogi, której parametry zapewnią podróżującym wysoki komfort i bezpieczeństwo w ruchu dalekobieżnym. Realizacja projektu poprawi też dostępność komunikacyjną Polski oraz połączenia transgraniczne w ramach sieci TEN-T. Wartość tego projektu to ponad 384 mln euro, z czego dofinasowanie ze środków CEF wyniesie ponad 326 mln euro.

Porozumienie między MFiPR a CUPT ws. projektów CEF2

27 października 2022 roku zostało podpisane między MFiPR a CUPT Porozumienie w sprawie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 w sektorze transportu (zwanego dalej „CEF2”).

Porozumienie takie podpisywane jest zwyczajowo w każdej kolejnej perspektywie finansowej, reguluje ono zasady współpracy przy wdrażaniu projektów.

Więcej ciekawych materiałów eksperckich można znaleźć w naszych publikacjach, do zapoznawania się z którymi serdecznie zachęcamy.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)

Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych 01 marca 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) dla projektów dotyczących budowy infrastruktury paliw alternatywnych na sieci TEN-T.

Więcej arrow
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów 24 stycznia 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów

Nasz kraj, jak wynika z danych podanych przez CINEA, uzyskał największe dofinansowanie w ramach konkursu Mobilność Wojskowa Instrumentu Łącząc Europę (tzw. CEF 2), w którym CUPT pełni rolę instytucji wdrażającej.

Więcej arrow
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą 25 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą

Wszystkie projekty, z udziałem podmiotów z Polski, które uzyskały dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach drugiego naboru CEF Transport 2021-2027, rozstrzygniętego w czerwcu 2023 roku, już mają oficjalnie podpisane umowy o dofinansowanie (Grant Agreement – GA).

Więcej arrow
Ruszył projekt kolei dużych prędkości 10 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Ruszył projekt kolei dużych prędkości

Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentem podpisaliśmy umowę o współpracy w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF2. CPK rozpoczął realizację projektu, który ma potencjał całkowicie odmienić sposób podróżowania koleją.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top