Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

W części nagrań z webinariów organizowanych przez CUPT i umieszczanych na kanale YouTube nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy zlecane przez CUPT i dodawane na naszej stronie mają takie napisy. Do nagrań z webinariów napisy będą dorabiane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu zleconego ekspertom zewnętrznym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Boratyńska-Karpiej, adres poczty elektronicznej dostepnosc@cupt.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

CUPT zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CUPT niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, CUPT może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Adres: Plac Europejski 2, (budynek C znajdujący się bliżej Ronda Daszyńskiego). Dotarcie do siedziby CUPT z najbliższych przystanków komunikacji zbiorowej nie stwarza utrudnień. Na najbliższych przystankach komunikacji miejskiej i przejściach dla pieszych znajdują się elementy fakturowych oznaczeń poziomych.

Wskazówki dojazdu:

 • Przystanek autobusowy: Łucka
 • Przystanek tramwajowy: Rondo Daszyńskiego
 • Stacja metra: Rondo Daszyńskiego

Do budynku prowadzą dwa wejścia z drzwiami obrotowymi. Zapewniono możliwość ominięcia ich i wejścia przez drzwi tzw. awaryjne odblokowywane za pomocą przycisku. Znajdują się odpowiednio po lewej i prawej stronie drzwi obrotowych. Wejście dostępne z poziomu terenu znajduje się od strony Placu Europejskiego. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

CUPT nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Niezbędny jest dowód tożsamości do uzyskania specjalnej karty wejściowej z zabukowanym numerem piętra 8, na którym znajduje się recepcja CUPT.

W recepcji nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym.

Hole windowe dostępne są z tego samego poziomu po przekroczeniu bramek. Istnieje specjalna bramka dla osób poruszających się na wózkach.

W windach nie ma przycisków wyboru piętra. Windy są wyposażone w głosowe komunikaty numeru piętra. Karta wstępu otrzymana z recepcji budynku ma automatyczne zabukowany wjazd na 8 piętro tj. do siedziby CUPT.

Wejście na teren biura jest możliwe po powiadomieniu osób pracujących w recepcji – powiadomienie za pomocą domofonu na prawo od drzwi wejściowych.

Na 8 piętrze, na którym znajduje się recepcja CUPT nie ma schodków i progów utrudniających poruszanie się. Na piętrze jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W holach windowych przy klatce schodowej znajduje się winda dostosowana do transportu osób z niepełnosprawnościami w przypadku pożaru lub zagrożenia.

Można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Biuro nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie Biura nie jest również zamontowana pętla indukcyjna.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku zajmowanym przez CUPT.

Sala konferencyjna jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji CUPT osobiście.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top